Telge Energi logotypTelge Energi logotyp

Elområden

Sverige är indelat i fyra olika elområden, från norr till söder. Syftet med elområden är att få bukt med obalansen mellan tillverkning och förbrukning i olika delar av landet.

Sedan 2011 har Sverige varit indelat i fyra elområden. Indelningen är gjord av statliga Svenska Kraftnät för att följa EU:s ambition om att skapa en gemensam elmarknad.

I norra Sverige är tillverkningen av el hög och förbrukningen låg, i södra Sverige är läget omvänt. Det gör att el måste transporteras över hela landet. Elområdena ska hjälpa till att jämna ut produktionen och göra det mer rättvist när det kommer till förbrukning.

Hitta ditt elområde.