Telge Energi logotypTelge Energi logotyp

Det består elpriset av

Hur hög din elräkning blir beror på hur mycket el du använder, vad priset på el är samt olika avgifter.

Det finns inget elbolag som kan erbjuda spotpriset på exempelvis nordpool.se. Spotpriset är det rena elpriset (grundpriset till det rörliga priset) timme för timme, alternativt per månad. Det tillkommer alltid handelskostnader samt volymvägningsavgifter.

Här går vi igenom mer i detalj exakt vilka avgifter som du betalar i ditt elpris.

 1. Spotpris & volymvägning (endast för dig som har månadspris)
 2. Handelskostnader
   - Elcertifikat & ursprungsgarantier
   - Balanskraftsavgift till Svenska Kraftnät
   - Förbrukningsavgift till Svenska Kraftnät,
   - Effektreservavgifter till Svenska Kraftnät
   - Merkostnad för obalanskraft till Svenska Kraftnät
   - Handelsavgifter till Nordpool Spot
 3. Påslag
 4. Moms

Spotpris & Volymvägning

I stort sett all el handlas på elbörsen Nord Pool där priset sätts efter utbud och efterfrågan. Där köper Telge Energi in el per timme och varje timme är det olika pris. Det är det som kallas spotpris per timme.

Men det du betalar per månad räknas fram när alla spotpriserna per timme multipliceras med hur många kilowattimmar som faktiskt förbrukats under varje timme, och sedan adderas alla de siffrorna. Det ger vår totala inköpskostnad för el den månaden. Denna summa delas sedan med summan av alla kilowattimmar som förbrukats på en månad för att få fram snittet - volymvägning.

Volymvägningen görs alltid för våra rörliga avtal om du inte har ett timavläst avtal – då betalar du ditt egna unika pris. Priset för volymvägning (eller volymviktning som det också kallas) beror alltså på hur många som använder el de dyra timmarna jämfört med de mindre dyra timmarna under månaden.

Exempel på volymvägning

Det är egentligen inte så krångligt, låt oss ta ett exempel. Om spotpriset är 60 öre för en timme där flera använder el samtidigt (exempelvis morgontimmen när alla duschar och äter frukost) och 30 öre för en timme när färre personer använder el (exempelvis mitt i natten när vi sover).

Den första timmen som kostar 60 öre använder våra kunder 200 kilowattimmar (det är givetvis mycket mer, men för exemplets skull så väljer vi jämna tal) och för timmen som kostar 30 öre använder våra kunder 100 kilowattimmar.

Det betyder att den första timmen kostar 12000 öre samt den andra timmen 3000 öre. Det blir 15000 öre för 300 timmar. Inköpskostnaden delat med totala volymen blir 50 öre /kWh. Med andra ord blir snittpriset (vårt volymvägda spotpris) 50 öre/kWh. Vilket innebär att om fler av våra kunder förbrukade sin el när det är som allra billigast skulle det volymvägda priset bli lägre för alla kunder – värt att tänka på.

Handelskostnader

Du som kund måste också betala en del avgifter, det går liksom inte att komma undan det.

Elcertifikat

Elcertifikaten finns till för att göra det kostnadseffektivt att öka andelen förnybar energi på marknaden. Eftersom staten vill att Sverige ska ha så mycket förnybar el som möjligt bestämde man 2003 att alla ska vara med och betala för att den utvecklingen ska gå framåt. Därför betalar du en liten summa för elcertifikat i din elräkning, vilken sedan går till producenter av förnybar el.

Ursprungsgarantier

Ursprungsgarantierna kan du se som en garanti från oss till dig att vi köper in lika mycket förnybar el som du förbrukar. Det är ungefär som innehållsförteckningen på maten du köper. Dessa redovisas på din faktura. I vårt fall köper vi ursprungsgarantier för förnybar el.

Avgifter till Svenska Kraftnät

Vi betalar avgifter till Svenska Kraftnät som ser till att det är balans i elsystemet och att alla får den el som krävs. Svenska Kraftnät går inte med vinst, utan avgifterna är det som krävs för att driva runt elsystemet. Till dem betalar vi:

 • Balanskraftsavgift till Svenska Kraftnät. Svenska Kraftnät har ansvar för balansering vilket innebär att de säkerställer att det varje sekund tillförs lika mycket el till kraftsystemet som det förbrukas.
 • Förbrukningsavgift till Svenska Kraftnät. Det här är var det kostar att använda elen.
 • Effektreservavgifter till Svenska Kraftnät. Det här är en avgift vi alla elkonsumenter gemensamt betalar för att kraftverk står redo om det skulle bli effektbrist. Detta betalar vi för under vintern (november-mars) eftersom risken då är som högst.
 • Merkostnad för obalanskraft till Svenska Kraftnät. Detta betalar vi på Telge Energi och alla andra elhandelsbolag eftersom vi inte i förväg vet exakt hur mycket el våra kunder kommer att förbruka och det tar Svenska Kraftnät ut en avgift för.

Handelsavgifter till Nord Pool Spot

Vi betalar också en liten administrativ avgift till Nord Pool och en till vår krafthandelspartner.

Telge Energis påslag

Du som kund betalar också påslag och det är den del som vi på Telge Energi lägger på inköpspriset av el vilket blir elhandlarens marginal. Vi har Rörliga avtal både med och utan påslag.

Moms

Utöver detta tillkommer också skatter och moms som vi inte kan göra något åt.

I våra elpriskommentarer och i våra nyhetsbrev kan du alltid hålla dig uppdaterad om hur elpriset har rört sig under de senaste månaderna.