Telge Energi logotypTelge Energi logotyp

Elprisprognos

Här kan du se vår elprisprognos för mars-maj 2024, tillsammans med en priskommentar från Telge Energis krafthandelschef Ola Berglund.

Tabellen visar prognosen för Rörligt elavtal och avser snittkostnaden för perioden. Sidan uppdateras kontinuerligt och nästa prognos kommer i månadskiftet mars/april.

Priskommentar 27 februari:

Sedan förra prognosen har priset rört sig nedåt i samtliga elområden. Det förväntade priset nu för en villa i SE3 är 1 380 kr per månad jämfört med föregående månads prognos på 2 460 kr.

Vi är fortfarande inne i vintern men börjar se våren med något lägre priser i sikte som inte är lika påverkade av det kalla vädret. Priserna har varit lägre än förväntat under februari som en konsekvens av att vädret varit något varmare än normalt samtidigt som det varit god tillgång på kärnkrafts och vattenproduktion. Februari har dock i likhet med januari varit relativt vindfattigt vilket drabbar produktionen från vindkraft.

Generellt goda förutsättningar

Det som påverkar elpriset uppåt och nedåt under vintern är till stor del väderberoende, hur kallt är det, hur mycket vinden blåser samtidigt som vi bibehåller god fyllnadsgrad i våra vattenmagasin och att kärnkraften producerar. Vindkraften har börjat få stor betydelse för priset och har vid blåsigt väder högre produktion än kärnkraften.

Förväntan på priserna de närmsta månaderna kommer med största sannolikhet vara lägre än förra årets priser på grund av att förutsättningarna ser bättre ut i år. Vädret ser ut att vara milt för årstiden, vattenmagasinen i Norden har normal till något under normal fyllnadsgrad, kärnkraften har god produktionskapacitet, välfyllda gaslager i Europa samt att konsumenter i större utsträckning kan övervaka sin förbrukning för bättre anpassning utefter priser och tider. Sammantaget gör att det ser bra ut för resterande vinter och tidig vår.

Potentiella risker

Orosmolnen fortsatt som inte kan räknas bort helt och hållet är väder och produktionskapacitet. En ihållande period med kallare och torrare väder som även innebär lite vind kommer kortsiktigt att påverka priset negativt till följd av att förbrukningen ökar i takt med kylan utomhus och att vindkraften inte bidrar. Det som kan ställa till det är produktionskapaciteten för framförallt kärnkraften som just nu har en kapacitet på 92% och att det finns planerade drift stopp kommande veckor som kan få priset att gå upp något.

Allt detta tar de finansiella marknaderna in som faktorer för priset i kommande perioder. Små förändringar i förutsättningarna kan dock göra att priset snabbt kan ändras uppåt och nedåt. 

Prognos för rörligt elavtal mars-maj 2024

Rörligt elpris, elområde 1 (SE1)

 

Snittkostnad/månad*

Snittpris/period*

Snittpris/kWh

2 000 kWh, lägenhet

130 kr 375 kr 51,60 öre

10 000 kWh, radhus

580 kr 1 750 kr 51,60 öre

20 000 kWh, villa

1 170 kr 3 500 kr 51,60 öre

Rörligt elpris, elområde 2 (SE2)

 

Snittkostnad/månad*

Snittpris/period*

Snittpris/kWh

2 000 kWh, lägenhet

130 kr 375 kr 51,60 öre

10 000 kWh, radhus

580 kr 1 750 kr 51,60 öre

20 000 kWh, villa

1 170 kr 3 500 kr 51,60 öre

Rörligt elpris, elområde 3 (SE3)

 

Snittkostnad/månad*

Snittpris/period*

Snittpris/kWh

2 000 kWh, lägenhet

170 kr 500 kr 61,60 öre

10 000 kWh, radhus

710 kr 2 125 kr 61,60 öre

20 000 kWh, villa

1 380 kr 4 125 kr 61,60 öre

Rörligt elpris, elområde 4 (SE4)

 

Snittkostnad/månad*

Snittpris/period*

Snittpris/kWh

2 000 kWh, lägenhet

170 kr 500 kr 70,60 öre

10 000 kWh, radhus

790 kr 2 375 kr 70,60 öre

20 000 kWh, villa

1 580 kr 4 750 kr 70,60 öre

Beräknat på marknadsdata från Nasdaq Commodities och Nordpoolspot 2024-02-06 (terminer, EPAD och spot) för respektive elområde + handelsavgifter och elcertifikat inkl.moms. Elförbrukningen är fördelad enligt snittförbrukningen för perioden.

*Månads- respektive totalpriserna är baserade på Sverigekurvan, en branschstandard som visar fördelningen av årsförbrukningen av el för respektive månad (normalt sett förbrukar vi exempelvis betydligt mer el under vintermånaderna jämfört med sommarperioden).