Telge Energi logotypTelge Energi logotyp

Elprisprognos

Här kan du se vår elprisprognos för februari-april 2024, tillsammans med en priskommentar från Telge Energis krafthandelschef Ola Berglund.

Tabellen visar prognosen för Rörligt elavtal och avser snittkostnaden för perioden. Sidan uppdateras kontinuerligt och nästa prognos kommer i månadskiftet februari/mars.

Priskommentar 7 februari:

Sedan förra prognosen har priset rört sig nedåt i samtilga elområden. Det förväntade priset nu för en villa i SE3 är 2460 kr per månad jämfört med föregående månads prognos på 3120 kr.

Vi är nu inne i vintern på allvar men börjar se våren med något lägre priser i sikte i takt med att det kalla vädret kommer börja avta. Det som påverkar elpriset uppåt och nedåt under vintern är till stor del vädret, det vill säga hur kallt det är, hur mycket det blåser och om vi lyckas bibhålla god fyllnadsgrad i våra vattenmagasin. 

Inledningen av året

I början av januari steg priserna som en konsekvens av att vädret varit något kallare än normalt men under andra halvan var temperaturen strax över normalt till normalt. Under januari har vi sett lite problem med kärnkraften, men vi har också haft ganska mycket blåst som gjort att vi trots detta haft negativa elpriser vissa timmar.

Ett högre pris på kort sikt

Det kallare och torrare vädret vi ser just nu kommer ge ett högre elpris i närtid. Vindkraften har börjat få stor betydelse för priset och vid mycket blåsigt väder har vindkraften haft högre produktion än både kärnkraften och vattenkraften. Men prognosen för februari och mars visar att vädret framåt ändå ser relativt stabilt ut. Under korta perioder kommer vi få se vinterhögtryck men det kommer sedan att bytas ut ut mot något mildare väder med lite mer vind. 

Generellt goda förutsättningar

Förväntan på priserna de närmsta månaderna är att det med största sannolikhet kommer att vara i linje med, eller något lägre, än förra årets priser tack vare att förutsättningarna på det stora hela ser bättre ut än i fjol. Det nederbördsrika vädret vi haft under hösten har gett välfyllda vattenmagasin i hela Norden, kärnkraften har överlag god produktionskapacitet och vi har fortsatt välfyllda gaslager i Europa. Dessutom har konsumenterna minskat sin elförbrukning i jämförelse mot föregånde års förbrukning. Sammantaget gör detta att vi har förhållandevis goda förutsättningar för priset under resterande vintermånader. 

Potentiella risker

Det som skulle kunna ställa till det framöver är om vi skulle få en ihållande period av vinterhögtryck med kallt väder och lite vind, vilket i så fall skulle göra att förbrukningen ökar samtidigt som vindkraften inte bidrar till elproduktionen. Det finns också en risk att produktionskapaciteten påverkas negativt om kärnkraften inte kan köras på full kapacitet. Just nu har vi en kapacitet på 96%. 

Allt detta tar de finansiella marknaderna in som faktorer för priset i kommande perioder. Små förändringar i förutsättningarna kan dock göra att priset snabbt kan ändras uppåt och nedåt. 

Prognos för rörligt elavtal februari-april 2024

Rörligt elpris, elområde 1 (SE1)

 

Snittkostnad/månad*

Snittpris/period*

Snittpris/kWh

2 000 kWh, lägenhet

210 kr 625 kr 79 öre

10 000 kWh, radhus

1 040 kr 3 125 kr 79 öre

20 000 kWh, villa

2 080 kr 6 250 kr 79 öre

Rörligt elpris, elområde 2 (SE2)

 

Snittkostnad/månad*

Snittpris/period*

Snittpris/kWh

2 000 kWh, lägenhet

210 kr 625 kr 79 öre

10 000 kWh, radhus

1 040 kr 3 125 kr 79 öre

20 000 kWh, villa

2 080 kr 6 250 kr 79 öre

Rörligt elpris, elområde 3 (SE3)

 

Snittkostnad/månad*

Snittpris/period*

Snittpris/kWh

2 000 kWh, lägenhet

250 kr 750 kr 93,20 öre

10 000 kWh, radhus

1 250 kr 3 750 kr 93,20 öre

20 000 kWh, villa

2 460 kr 7 375 kr 93,20 öre

Rörligt elpris, elområde 4 (SE4)

 

Snittkostnad/månad*

Snittpris/period*

Snittpris/kWh

2 000 kWh, lägenhet

290 kr 875 kr 101,80 öre

10 000 kWh, radhus

1 330 kr 4 000 kr 101,80 öre

20 000 kWh, villa

2 670 kr 8 000 kr 101,80 öre

Beräknat på marknadsdata från Nasdaq Commodities och Nordpoolspot 2024-02-06 (terminer, EPAD och spot) för respektive elområde + handelsavgifter och elcertifikat inkl.moms. Elförbrukningen är fördelad enligt snittförbrukningen för perioden.

*Månads- respektive totalpriserna är baserade på Sverigekurvan, en branschstandard som visar fördelningen av årsförbrukningen av el för respektive månad (normalt sett förbrukar vi exempelvis betydligt mer el under vintermånaderna jämfört med sommarperioden).