Telge Energi logotypTelge Energi logotyp

Elprisprognos

Här kan du se vår elprisprognos för april-juni 2024, tillsammans med en priskommentar från Telge Energis krafthandelschef Ola Berglund.

Tabellen visar prognosen för Rörligt elavtal och avser snittkostnaden för perioden. Sidan uppdateras kontinuerligt och nästa prognos kommer i månadskiftet april/maj.

Priskommentar 27 mars:

Jämförelsen avser snittkostnaden april - juni 2024.

Sedan förra prognosen har priset rört sig nedåt i samtilga elområden. Det förväntade priset nu för en villa i SE3 är 1000 kronor per månad jämfört med föregående månads prognos på 1380 kronor. 

Något högre priser på kort sikt

Vi är nu inne i slutet på vintern och närmar oss våren med något lägre och stabilare priser i sikte som inte är lika påverkade av det kalla vädret. Priserna har varit lägre än förväntat under både febuari och mars som en konsekvens av att vädret varit något varmare än normalt samtidigt som det varit god tillgång på kärnkrafts- och vattenproduktion. Mars har dock i likhet med februari varit relativt vindfattigt vilket drabbar produktionen från vindkraften. Kortsiktigt får vi nu en ihållande period med kallare och torrare väder som även innebär lite vind. Detta kommer kortsiktigt att påverka priset negativt till följd av att vindkraften inte bidrar och att förbrukningen ökar när vädret bir kallare. 

Det som påverkar elpriset uppåt och nedåt under vintern är till stor del vädret, det vill säga hur kallt det är, hur mycket det blåser och hur god fyllnadsgrad vi lyckas hålla i våra vattenmagasin. Vindkraften har stor betydelse för priset under hela året både i Sverige och på kontinenten.

Bra förutsättningar inför sommaren

Förväntan på priserna de närmaste månaderna är att de med största sannolikhet kommer vara lägre än förra året tack vare att förutsättningarna ser bättre ut i år. Vädret ser ut ut att bli milt för årstiden bortsett från några veckor med kallare väder under våren. Vattenmagsinen i Norden har något under normal fyllnadsgrad men kärnkraften har god produktionskapacitet och vi har välfyllda gaslager i Europa. Vi konsumenter har också i större utsträckning fått större koll på vår förbrukning och lärt oss att bättre anpassa hur och när vi använder vår el beroende på priser och tider på dygnet. Sammantaget gör detta att det ser bra ut för våren och sommarens prisutveckling. 

Vädret och produktionskapacitet de viktigaste faktorerna

De orosmoln som vi fortsatt inte kan räkna bort helt och hållet är just vädret och produktionskapaciteten. Vi går även in i en period med årlig översyn av kärnkraften och vårflod för vattenkraften. Även oförutsedda händelser i vår omvärld kan snabbt får en påverkan på prisutvecklingen. 

Allt detta tar de finansiella marknaderna in som faktorer för priset i kommande perioder. Små förändringar i förutsättningarna kan dock göra att priset kan ändras uppåt och nedåt. 

Prognos för rörligt elavtal april-juni 2024

Rörligt elpris, elområde 1 (SE1)

 

Snittkostnad/månad*

Snittpris/period*

Snittpris/kWh

2 000 kWh, lägenhet

80 kr 250 kr 46,00 öre

10 000 kWh, radhus

420 kr 1 250 kr 46,00 öre

20 000 kWh, villa

830 kr 2 500 kr 46,00 öre

Rörligt elpris, elområde 2 (SE2)

 

Snittkostnad/månad*

Snittpris/period*

Snittpris/kWh

2 000 kWh, lägenhet

80 kr 250 kr 46,00 öre

10 000 kWh, radhus

420 kr 1 250 kr 46,00 öre

20 000 kWh, villa

830 kr 2 500 kr 46,00 öre

Rörligt elpris, elområde 3 (SE3)

 

Snittkostnad/månad*

Snittpris/period*

Snittpris/kWh

2 000 kWh, lägenhet

130 kr  375 kr 54,40 öre

10 000 kWh, radhus

500 kr 1 500 kr 54,40 öre

20 000 kWh, villa

1 000 kr 3 000 kr 54,40 öre

Rörligt elpris, elområde 4 (SE4)

 

Snittkostnad/månad*

Snittpris/period*

Snittpris/kWh

2 000 kWh, lägenhet

130 kr 375 kr 65,40 öre

10 000 kWh, radhus

630 kr 1 875 kr 65,40 öre

20 000 kWh, villa

1 210 kr 3 625 kr 65,40 öre

Beräknat på marknadsdata från Nasdaq Commodities och Nordpoolspot 2024-03-22 (terminer, EPAD och spot) för respektive elområde + handelsavgifter och elcertifikat inkl.moms. Elförbrukningen är fördelad enligt snittförbrukningen för perioden.

*Månads- respektive totalpriserna är baserade på Sverigekurvan, en branschstandard som visar fördelningen av årsförbrukningen av el för respektive månad (normalt sett förbrukar vi exempelvis betydligt mer el under vintermånaderna jämfört med sommarperioden).