Telge Energi logotypTelge Energi logotyp

Allt du behöver veta om spotpris på el

I princip all handel med el inom Norden sker på den nordiska elbörsen, Nord Pool. Det är priserna som råder på elbörsen, även kallat spotpriser, som ligger till grund för priset på alla rörliga elavtal. Här förklarar vi mer om hur spotpriser fungerar, vad som påverkar spotpriset och hur det påverkar din elräkning.

Handeln som äger rum på Nord Pool är en så kallad fysisk elhandel. Det innebär att man köper och säljer el som faktiskt ska produceras och förbrukas. Säljare och köpare lägger bud på hur mycket el som ska produceras respektive förbrukas under varje timme för nästkommande dygn. Priset räknas ut baserat på utbud och efterfrågan för varje timme. Varje timme får därmed ett unikt pris. Dessa timpriser är det vi brukar kalla för spotpriser. 

Så påverkar spotpriset på Nord Pool din elräkning

Det rörliga elpriset i Sverige bygger på Nord Pools spotpriser och det är de priserna som ligger till grund för alla rörliga elavtal. Om du har ett förvaltat elavtal påverkar spotpriset endast en liten del av det totala priset.

Spotpriset påverkas av en rad antal olika faktorer

Tillgång och efterfrågan

Precis som med mycket annat är det tillgång och efterfrågan som styr spotpriset på el. När det produceras mycket el samtidigt som efterfrågan på el är liten så är elpriset lägre. Elpriset är till exempel ofta som lägst på natten. På morgontimmarna, då de flesta stiger upp och samtidigt ska duscha och koka kaffe, blir priset högre. 

Efterfrågan på el från industrin

Eftersom industrin står för en väldigt stor del av Sveriges totala elanvändning påverkar deras efterfrågan på el spotpriset. Om efterfrågan där är hög stiger spotpriset och vice versa.

Väderförhållanden

Mängden nederbörd, vind och sol påverkar utbudet av förnybar el och därmed också priset. Även utomhustemperaturen påverkar elpriset. Om det är kallt ute ökar efterfrågan på el från bostadssektorn eftersom många fastigheter värms upp med el.

Vill du veta vad spotpriset är just nu? Se dagens spotpris här

Det här påverkar också ditt elpris

Ditt elpris är komplext och spotpriset utgör endast grunden av det elpris du som elkonsument betalar. Din elräkning påverkas, förutom av spotpriset, även av flera andra faktorer. Här kan du läsa mer om volymvägning, handelskostnader, ursprungsgarantier, elcertifikat och skatter som också har en inverkan på slutpriset på din elräkning.