Telge Energi logotypTelge Energi logotyp
Laxbäcken sidofåra 2020 3525x880
Pressmeddelande

1,5 miljon kvar att söka ur Telge Energis Hållbarhetsfond för strömmande vatten

Publicerad: 2021-11-25

I samband med att Telge Energi (https://telgeenergi.se/) gick över till att sälja el med miljömärkningen Bra Miljöval, skapade bolaget en Hållbarhetsfond som stöttar projekt inom hållbar vattenkraft samt energieffektivisering. Fonden har ett årligt totalbelopp och det finns nu 1 528 824 kr kvar att söka för projekt för hållbar vattenkraft innan 2021 är slut.

Telge Energis Hållbarhetsfond ger stöd till två typer av projekt, hållbar vattenkraft och energieffektivisering. Projekt inom hållbar vattenkraft ska åtgärda miljöskador orsakade av vattenkraftens elproduktion. Det kan till exempel handla om så kallade faunapassager, dammutrivningar och ålgaller. Projekt inom energieffektivisering innebär åtgärder för en tydlig minskning av energianvändningen. Förbättring av isolering, effektivare ventilation och byte till bättre belysningsteknik är några exempel.

All elproduktion påverkar miljö och klimat på ett eller annat sätt och varje elbolag måste ta sitt ansvar för det. Utbyggnad av vattenkraften har under många år förstört förutsättningar för djur och natur i våra älvar, de miljöskadorna måste vi åtgärda. Samtidigt är energieffektivisering även det en otroligt viktig del i ett hållbart elsystem. Genom fonden kan vi bidra till att fler projekt inom dessa två områden kan genomföras, säger Johannes Boson, vd på Telge Energi.

1,5 miljoner kvar att dela ut innan årets slut

För varje såld kilowattimme el avsätts runt 0,27 öre till Telge Energis Hållbarhetsfond. Under 2020 delades uppemot 1 miljon kr ut till projekt för hållbar vattenkraft, och i år finns pengar kvar i potten att söka. Under 2021 har det hittills kommit in få ansökningar och det finns i dagsläget hela 1 528 824 kr kvar att söka innan 2021 är slut. Under 2020 kunde Vilhelmina Model Forest genomföra restaureringsåtgärder i ett biflöde (Laxbäcken) till den hårt reglerade Ångermanälven tack vare Telge Energis Hållbarhetsfond.

För varje år som går så blir det svårare och svårare att rädda kvar de arter som har funnits naturligt i älvarna här. Vattenkraftsutbyggnaden och flottningen har skadat mycket av de naturliga flöden som funnits och de projekt vi gör nu är avgörande för älvarnas livskraft. Utan Telge Energis Hållbarhetsfond hade det varit mycket svårt för oss att genomföra restaureringen efter flottningen i Laxbäcken. Vi har just nu ett projekt tillsammans med Telge Energis Hållbarhetsfond, som går ut på att ta fram en plan för hur havsvandrande arter återigen ska kunna vandra upp i Ångermanälven, säger Mikael Strömberg, Vilhelmina Model Forest.

Alla projekt som söker om stöd måste uppfylla krav från Bra Miljöval och granskas av Naturskyddsföreningens experter för att kunna godkännas. Några av kraven på projekt som ansöker om medel från Telge Energis Hållbarhetsfond är exempelvis:

  • Åtgärden som stödet ska gå till ska inte vara påbörjad
  • Åtgärden ska inte ha ålagts enligt lag eller myndighetsbeslut
  • Projekten ska dokumenteras och utvärderas, slutrapport överlämnas till Telge Energi
  • Utföraren ska kunna visa dokumentation om hur effekt uppnåtts
  • Projekten ska leda till dokumentation som kan delas i utbildningssyfte samt möjlighet till studiebesök

Sista ansökningsdatum för att ta del av 2021 års stöd är 20 december.

Mer information och ansökningsformulär för Telge Energis Hållbarhetsfond finns här:
https://telgeenergi.se/privat/hallbarhet/telge-energi-hallbarhetsfond/

Presskontakt Telge Energi:

Johline Lindholm
0733902158
pressjour@telgeenergi.se cc: johline.lindholm@telgeenergi.se