Telge Energi logotypTelge Energi logotyp
Nyhet

Allt om elprisstödet

Publicerad: 2023-04-24

Regeringen har beslutat om ekonomisk kompensation till de hushåll som drabbats särskilt hårt av de höga elpriserna.

Ett nytt elprisstöd betalas snart ut 

Stödet i andra omgången ska baseras på elförbrukning och elpris under november och december 2022. Ersättningen ska delas ut till hushåll där elpriset i snitt har legat över 75 öre per kWh de månaderna. Stödet i den andra omgången omfattar inte företag eller juridiska personer. Försäkringskassans planering är att stödet ska börja betalas ut i slutet av maj och att de allra flesta hushållet ska ha pengarna på kontot senast 9 juni 2023. 

Elstöd lämnas för 80 procent av den el som förbrukades.

För att få stödet utbetalt direkt in på ditt konto behöver du vara registrerad i Swedbanks kontoregister.

Vem får elprisstödet i andra omgången?

Regeringen meddelade 9 januari att det tas fram ett till elprisstöd. Det går till hushåll i hela Sverige. Stödet baseras på elförbrukning och elpris under november och december 2022. Ersättningen ska delas ut till hushåll där elpriset i snitt har legat över det nationella referenspriset 75 öre per kWh de månaderna. Stödet går till den person som stod på elnätsavtalet den 31 december 2022.
Stödet i den andra omgången omfattar inte företag eller juridiska personer.

Hur mycket elprisstöd får jag i den andra omgången?

Stödet baseras på din elförbrukning under november och december 2022. I detta elstöd ersätts 80 procent av den elförbrukningen. Hushåll i elområde 1 och 2 får 90 öre per förbrukad kWh; i elområde 3, 126 öre och i elområde 4, 129 öre. Modellen är utformad av Svenska kraftnät och godkänd av Energimarknadsinspektionen. 

Så här beräknas stödet för de olika elområdena:

  • I elområde SE1 och SE2 får du 90 öre per kWh för 80 procent av din uppmätta elförbrukning under november och december 2022.
  • I elområde SE3 får du 126 öre per kWh för 80 procent av din uppmätta elförbrukning under november och december 2022.
  • I elområde SE4 får du 129 öre per kWh för 80 procent av din uppmätta elförbrukning under november och december 2022.