Telge Energi logotypTelge Energi logotyp
Hus med solceller
Nyhet

Bra att veta innan du installerar solceller

Publicerad: 2023-08-29

Har du funderat på att installera solceller hemma? Att installera solceller är både miljövänligt och ekonomiskt fördelaktigt för dig. Samtidigt är det en stor investering och det finns många aspekter att ha i åtanke innan en beställning görs. Här är våra bästa tips och råd inför solcellsköpet!

Hur ser kapaciteten i elnätet ut?

Med solceller producerar du din egen el och ofta kan solcellerna producera mer el än du själv behöver, så kallad överskottsel. Som elkund hos oss får du information från ditt nätbolag när dina solceller är igång och vi betalar automatiskt ut ersättning till dig för din överskottsel. Med för att överskottet ska kunna levereras ut i elnätet krävs att det finns tillräckligt med nätkapacitet. Kontakta därför gärna ditt nätbolag innan du installerar solceller för att kolla att elnätet där du bor är starkt nog att ta emot överskottsel. Ofta är det inget problem men det kan alltid vara bra att dubbelkolla.

Hur ska taket se ut?

Solceller passar på de allra flesta tak. Det mest optimala taket är riktat rakt mot söder, har 40 graders lutning, inga skuggor och inga skorstenar eller rörgenomföringar. Har du inte ett tak i söderläge? Oroa dig inte, solceller fungerar även i andra riktningar. Om du vill veta hur förutsättningarna ser ut för just ditt tak rekommenderar vi att du tar kontakt med en av våra solcellsrådgivare på telefon 010-810 99 28.

Hur ser hela processen ut?

Från att du gör din beställning tar det vanligtvis mellan 2–6 månader innan installation. 1–2 dagar innan installationen startar kommer allt material hem till dig. Våra installatörer genomför sedan en byggetablering där de bland annat sätter upp byggställning om sådan behövs. Monteringen av solcellerna tar vanligtvis 1–3 dagar. I samband med detta kopplar elektrikern också in växelriktare och separat elcentral och testar så att anläggningen fungerar som den ska. När installationen är klar färdiganmäler vi till ditt nätbolag.
Exakta datum och tidpunkt för installation bestäms alltid i samråd med dig.

Behöver jag bygglov?

I de allra flesta fall behövs inte bygglov för byggnader inom ett detaljplanelagt område, men det finns vissa undantag. Det här gäller generellt sett:

En utanpåliggande solenergianläggning behöver inte bygglov om den:

  • följer byggnadens form
  • placeras på en byggnad som saknar kulturhistoriskt värde
  • ligger utanför kulturhistoriskt värdefull miljö
  • saknar bestämmelser om utökad lovplikt i detaljplan eller områdesbestämmelser
  • ligger utanför eller inte i anslutning till område för riksintresse för totalförsvaret

En integrerad solenergianläggning behöver inte bygglov om:

  • byggnadens eller områdets karaktär inte ändras väsentligt.

Besök din kommuns hemsida för att se vad som gäller i just ditt fall.

Får jag något avdrag?

Du har rätt till grönt avdrag för dina solceller. Avdraget dras direkt på fakturan från oss. Vi begär sedan en utbetalning från Skatteverket. Avdraget är 20% på material och arbete, dock max 50 000 kronor per år och per person. Om du kan ta del av avdraget eller inte beror på hur mycket skatt du har betalat in under året och vilka andra avdrag du har gjort. Du kan läsa mer om bidrag för solceller här