Telge Energi logotypTelge Energi logotyp
banner Telge Energi Children's Climate Prize samarbete HEART 17
Pressmeddelande

Children’s Climate Prize inleder samarbete med initiativet HEART 17

Publicerad: 2021-11-03

Samarbetet mellan Telge Energis klimatpris Children’s Climate Prize och HEART 17 syftar bland annat till att sprida vidare kunskap om ungas miljö- och klimatprojekt till en bredare publik och engagera fler människor att aktivt stödja projekten. HEART 17 är ett initiativ som grundades av Anna Ryott och Jörgen Andersson och som lanserades i april 2021. Initiativet syftar till att skapa kännedom och engagemang kring de 17 Globala målen genom att aktivera kreativitet och innovation som förändringskrafter, allt för att påskynda Agenda 2030. 

HEART 17 är ett initiativ, i partnerskap med FN:s utvecklingsprogram (UNDP), som syftar till att öka medvetenhet och engagemang bland unga kring de 17 Globala målen. Allt i syfte att inspirera hopp och framtidstro genom kollektiv handling. Med hjälp av olika kreatörer, t ex artister, varumärken och ungdomsledare, uppmuntrar initiativet till att använda kreativitet för att sprida viktiga budskap och inspirera till action bland unga. Children’s Climate Prize delar den visionen och inleder nu ett samarbete med HEART 17 för att sprida hopp och belysa ungas engagemang och innovationskraft för att påskynda förändring och handling. Att förstärka och sätta ljuset på kreativa ungdomsledare från hela världen är ett av målen för samarbetet.

Den digitala plattformen HEART 17 Power of Us, utvecklad av HEART 17 i samarbete med EY Doberman, syftar till att sänka tröskeln till engagemang och skapa känsla av gemensamt agerande. Initialt kommer årets finalister för Children’s Climate Prize att bli en del av plattformen och får då ett personligt handlingskort publicerat på heart17.com. Syftet är att sprida kunskap om finalisterna och deras engagemang till en bredare publik och engagera fler människor att på bästa sätt kunna stödja finalisternas projekt. 

Vi på HEART 17 är mycket glada över att kunna stötta dessa kreativa och innovativa ungdomar genom att möjliggöra att deras röster, kunskap och engagemang kan inspirera och engagera fler, säger Anna Rindefjell, VD på HEART 17. 

Ända sedan Children’s Climate Prize grundades 2016 av Telge Energi, har man haft en stark tro på ungas förmåga att driva förändring i världen. Priset stöttar därför tvärvetenskapligt entreprenörskap, innovationer men även naturvårdare och changemakers. Varje år kommer det in hundratals nomineringar till Children’s Climate Prize från unga människor runt om i världen. Imponerande bidrag med hög ambitionsnivå och därav att viljan har funnits att kunna lyfta fram fler. Att vidare kunna möjliggöra nätverkande, samla unga och bygga broar har varit en vision för priset som i och med samarbetet med HEART 17 nu är lite närmare verklighet. 

Om HEART 17

HEART 17 syftar till att sprida kännedom och engagemang kring planen för en bättre värld - de 17 globala målen för hållbar utveckling - genom att lyfta kreativitet och innovation som förändringskrafter. Vi kurerar samarbeten, nätverk och dialog mellan kreatörer och tillhandahåller verktyg som guidar och inspirerar till ökat engagemang. Målet är att sprida hopp bland unga genom att låta kreativa röster såsom varumärken, artister, ungdomsledare, företagsledare, från hela världen inspirera till kunskap och handling! I samarbete med FN:s utvecklingsprogram (UNDP). Läs mer och ta action på heart17.com.

Om Children's Climate Prize

Grundaren Telge Energi tog redan 2015 ett initiativ för att lyfta barns röster i klimatdebatten med Children’s Climate Conference. Då reste barn från hela världen till Södertälje för att diskutera klimatfrågan inför klimattoppmötet COP21 i Paris. Tillsammans skapade barnen en lista med åtgärder och krav som de ansåg nödvändiga för att skapa hållbar utveckling för världen och kommande generationer. Barnen fick möjlighet att resa till klimattoppmötet i Paris och framförde där sina krav till Christiana Figueres, högsta chefen för FN:s klimatkonvention (UNFCCC), och den samlade världspressen.

Efter att ha sett vad barn och unga kan åstadkomma beslutade Telge Energi att varje år dela ut ett pris till en ung person som gjort framstående insatser för klimat och miljö, och genom priset lyfta ungas röster och inspirera till handling. Det första Children’s Climate Prize delades ut 2016 till den amerikanska klimataktivisten Xiuhtezcatl Martinez. Under 2020 instiftade Telge Energi även stiftelsen Children’s Climate Foundation för att skapa långsiktighet för priset.

Prisceremonin hålls årligen i november och de fem finalister som utsetts av årets namnkunniga jury har presenteras var för sig under september och oktober. Vinnarna av Children’s Climate Prize får diplom, medalj och prispengar på 100 000 SEK för att fortsätta utveckla sina projekt. 

Läs om finalisterna i Children's Climate Prize 2021 här.