Telge Energi logotypTelge Energi logotyp
Vindkraftverk i solnedgång
Nyhet

Då sjunker elpriset

Publicerad: 2023-03-31

Under mars har Sverige fått känna av mer vinter, det milda vädret byttes ut mot snö och temperaturer under det normala. Lägre temperaturer och mindre vind ger som bekant en högre förbrukning och mindre produktion, vilket i sin tur får priset att bli högre. Det kallare vädret påverkade även gaslagren i Europa, men de är trots allt välfyllda för perioden.

Bristen på nederbörd de senaste veckorna har påverkat de nordiska vattenmagasinen negativt och de ligger just nu under normalnivå. Prognosen framåt säger något mindre nederbörd och vind, vilket kan påverka priset till det högre.

Kärnkraften producerade mindre under mars. Oskarshamn hade ett kortare stopp men var igång igen 11 mars. Ringhals 3 har inte producerat sedan i höstas men förväntas sättas i drift igen den 1 april.

Minskad elförbrukning

Under januari och februari minskade hushållen sin elförbrukning med ca 10% mot föregående år! Förhoppningen är att trenden fortsätter och att vi får en gradvis förändring av elförbrukningen och mer optimering av hur vi använder elen.

Förutsättningar för ett lägre elpris

Just nu har vi ett stabilt och lägre pris men som vi vet kan det snabbt ändras. Redan nu sätts förutsättningarna för nästa vinter. Det som kan påverka priset under kommande höst och vinter är hur torr och blåsig våren och sommaren blir. Det avgör hur mycket nederbörd vattenmagasinen kan fyllas på med samt hur mycket vind- och kärnkraften kan producera för att underlätta vattenmagasinens uppfyllnad. Vi är även beroende på hur vindkraften producerar nere på kontinenten för att underlätta återfyllnad av gaslagren inför kommande vinter.

Allt detta tar de finansiella marknaderna in som faktorer för priset i kommande perioder. Små förändringar i förutsättningarna kan dock göra att priset kan nå nya toppnoteringar.