Telge Energi logotypTelge Energi logotyp
Vindkraftverk på snötäckta berg
Nyhet

Elprisstödet är godkänt

Publicerad: 2022-11-29

Energimarknadsinspektionen har godkänt Svenska kraftnäts ansökan om att betala ut stöd till elkunder. Men vilka får ta del av stödet och hur mycket får just du?

Alla elanvändare med eget elnätsavtal i elområde SE3 och SE4 kommer att få ta del av elprisstödet meddelande regeringen den 17 november.

Vad får jag i stöd?

SE4 får 0,79 öre/förbrukad kWh. SE3 får 0,50 öre/förbrukad kWh. SE1+2 får ingen ersättning, det beror på att medelpriset på el/kWh i elområdet inte har nått upp till det nationella referenspriset.

Elkunder som haft en större förbrukning än 3 000 000 kWh kan ansöka om att få stöd även för delen ovanför taket. Men då måste det gå att visa att den faktiska kostnaden för el under perioden överstigit referenspriset på 75 öre per kilowattimme. Det innebär till exempel att ett företag som haft ett fast elavtal klart under referenspriset inte kommer få högre ersättning än taket

Räkna ut ditt stöd

Svenska kraftnät är tydliga med att detta är ett stöd för de höga elpriserna som är just nu. För att kunna göra en så snabb utbetalning som möjligt så baseras stödet på den uppmätta förbrukningen i elanläggningen mellan perioden oktober 2021 – september 2022.

Regeringen har meddelat att utbetalningarna kommer påbörjas under februari om inget oförutsett händer. I första steget kommer utbetalningarna gå till hushållen, i andra steget till företagen. 
Svenska kraftnät och Försäkringskassan har fått i uppdrag av regeringen att vidta åtgärder för att hantera betalningarna.