Telge Energi logotypTelge Energi logotyp
Man på mur vid vattnet
Nyhet

Får jag tillbaka pengar när elpriset är negativt?

Publicerad: 2023-08-29

Du kanske har hört begreppet ”negativt elpris”. Men vad betyder det egentligen? Hur kan vi få negativa priser och hur påverkar det din elräkning?

En av anledningarna att vi upplevt negativa elpriser är att vi har mer förnybar el från produktionsslag som inte är planerabara, så som sol -och vindkraft. När vi har höga temperaturer och mycket regn och blåst så kan det uppstå situationer där vi har mer el i systemet än vad som efterfrågas. Eftersom elpriset styrs av just utbud och efterfrågan får vi då ett negativt elpris. Elproducenterna måste då betala för att leverera ut el på nätet. Att tillfälligt stoppa produktionen skulle i många fall vara kostsamt för producenterna som istället väljer att sälja elen till minuspris.

Kan jag tjäna pengar på negativt elpris? 

Du som har ett fast elavtal påverkas inte av de negativa elpriserna efter som du betalar ett fast elpris under hela avtalsperioden.

Du som har ett rörligt avtal med månadspris blir inte direkt påverkad av negativa elpriser då du betalar ett snittpris för hela månaden, men månadspriset kan bli lite lägre om priset varit negativt flera gånger under månaden.

Du gynnas mest av negativa elpriser om du har ett rörligt avtal med timpris eftersom ditt elpris då baseras på vilka timmar du faktiskt använder el. Att det lönar sig att använda elen när priset är negativt – absolut! Men det finns ingen garanti att du faktiskt får betalt för att förbruka el när priset är negativt. Det vi måste komma ihåg är att spotpriset som visas på Nord Pool inte är det totala priset du som kund betalar, då ditt elpris även innehåller tillägg så som handelsavgifter, elcertifikat, ursprungsgarantier och eventuellt påslag. För att du ska kunna tjäna pengar på negativt elpris så måste det negativa priset överstiga dessa tillägg. Se våra räkneexempel nedan hur två situationer skulle kunna se ut.

Exempel 1: Spotpriset är -8 öre/kWh en timme. Tilläggen samma månad är 9,5 öre/kWh. Ditt elpris den timmen blir 1,5 öre/kWh. = Du får inte betalt för att använda elen den timmen, men det blir betydligt billigare än timmar med positivt elpris.

Spotpris -8 öre/kWh
Tillägg 9,5 öre/kWh
Totalt + 1,5 öre/kWh

 

Exempel 2: Spotpriset är -12 öre/kWh en timme. Tilläggen samma månad är 9,5 öre/kWh. Ditt elpris den timmen blir -2,5 öre/kWh. = Du får betalt för att använda el just den timmen, dvs månades totala elkostnaden minskar. 

Spotpris -12 öre/kWh
Tillägg 9,5 öre/kWh
Totalt -2,5 öre/kWh