Telge Energi logotypTelge Energi logotyp
Cisionnyhet
Pressmeddelande

Här hittar du Telge Energi under Almedalsveckan 2018!

Publicerad: 2018-06-27

I år hittar ni Telge Energi på plats under två seminariepunkter som ligger vår verksamhet varmt om hjärtat. Almedalsveckan pågår mellan 1-8 juli och firar 50 år i demokratins tjänst i år. Allt började 1968 med att Olof Palme, dåvarande utbildningsminister, talade till folket från ett lastbilsflak i Almedalen.

Här hittar du Telge Energi under Almedalsveckan 2018:
 

Solelkommissionens seminarium: Släpp solelen fri – om hur vi kan använda våra tak optimalt

Arrangör: Ekobanken, Solelkommissionen

Dag: Tisdag 3/7 13:00-13:50

Plats: B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, Visby

Platsbeskrivning: Sal B22

Information om seminariet
Solelen växer med över 50 procent per år i Sverige. Allt fler stora fastighetsägare använder taken för att minska byggnadernas miljöbelastning och förbättra driftnettot. Finns allt på plats för att solelen ska kunna stå för 10 procent av Sveriges elbehov 2030?

Idag kommer endast två promille av Sveriges elanvändning från solel och potentialen är 10 procent på befintliga tak. Regelverken för kundägd solel har tagit stora steg framåt under de senaste två åren. Men dagens regelverk låser in solelen i de enskilda fastigheterna. Det gör att anläggningarnas storlek idag avgörs av husets elförbrukning istället för takets potential för solel. Det gör att Sverige förlorar stora mängder solel i omställningen till ett förnybart energisystem. Helt enkelt samhällsekonomiskt ineffektivt! Vi berättar om vilka möjligheter solel har idag och samtalar om de förändringar som krävs för att taken på våra flerbostadshus, skolor, kontor och andra byggnader ska kunna användas fullt ut för att producera förnybar energi. Seminariet tar upp både frågan om att flytta solel från hus med soliga tak till hus i skuggan till andra frågor.

Medverkande:

 • Magnus Ulaner, Miljöchef, HSB
 • Per Löfgren, Hållbarhetschef, JM
 • Johan Öhnell, VD, Solkompaniet
 • Anna Denell, Hållbarhetschef, Vasakronan
 • Johanna Wikander, Miljöchef, Stockholmshem
 • Patrik Engström, Riksdagsledamot, Socialdemokraterna
 • Linus Lakso, Ledamot i partistyrelsen, Miljöpartiet
 • Maria Weimer, Energipolitisk talesperson, Liberalerna
 • Sofia Fölster, Riksdagsledamot, Moderaterna
 • Rickard Nordin, Energipolitisk talesperson, Centerpartiet
 • Svante Axelsson, Nationell samordnare, Fossilfritt Sverige
 • Jonas Månsson, Kommunikationschef, Telge Energi
   

WWF Världsnaturfondens seminarium: Den sjätte massutrotningen - Hur vänder vi trenden?

Arrangör: Världsnaturfonden WWF

Dag: Onsdag 4/7 09:00-09:45

Plats: Strandvägen, H521, Visby

Information om seminariet
Vi befinner oss i skeendet "den sjätte massutrotningen", där djurarter och bestånd av djur går förlorade i allt högre takt. Vad är kostnaden för mänskligheten när djur och natur försvinner? Vem ska ställas till svars? Har djur juridisk rätt till sitt existensberättigande? Case även från Sverige.

Världsnaturfonden WWFs Living Planet Index visar att om nuvarande trend fortsätter till 2020 har vi förlorat två tredjedelar av populationer av vilda ryggradsdjur sedan 1970-talet. Vi befinner oss i skeendet som benämns av forskare som den sjätte massutrotningen. Men vad är värdet av att bevara den biologiska mångfalden? Vad är priset vi och kommande generationer får betala när den försvinner? Har den vita noshörningen ett existensberättigande? Även i Sverige har vi arter som står på randen till utrotning, t.ex. i Östersjön och under seminariet diskuterar vi vilket värde vi ska sätta på djur och natur samt hur vi tillsammans vänder den negativa trenden.

Medverkande:

 • Håkan Wirtén, Generalsekretare, Världsnaturfonden WWF
 • Maria Wetterstrand, Moderator
 • Rebecka Le Moine, Biolog, Årets Miljöhjälte 2017
 • Jonas Månsson, Marknads- och kommunikationschef, Telge Energi
   

Här hittar du fullständigt seminarieprogram för Almedalen 2018 >>

Almedalsveckan är världens största demokratiska mötesplats för samhällsfrågor. Alla föreläsningar och seminarier är kostnadsfria och öppet för alla, välkomna!