Telge Energi logotypTelge Energi logotyp
Laxbäcken sidofåra 2020 3525x880
Pressmeddelande

Historiska skador på Laxbäcken åtgärdade med hjälp av Telge Energis Hållbarhetsfond

Publicerad: 2020-10-30

Det första projektet som finansierats av Telge Energis Hållbarhetsfond är nu genomfört. Mottagare av fondens medel är Vilhelmina Model Forest och projektet är restaurering av en sträcka på 9 km i Laxbäcken. Laxbäcken är en del av Ångermanälven, en av Sveriges stora produktionsälvar, som har utsatts för stor modifiering och förstörts i samband med tidigare vattenkraftsutbyggnad och flottning.

Det frsta projektet som finansierats av Telge Energis Hllbarhetsfond r nu genomfrt Mottagare av fondens medel r Vilhelmina Model Forest och projektet r restaurering av en strcka p 9 km i Laxbcken Laxbcken r en del av ngermanlven en av Sveriges stora produktionslvar som har utsatts fr stor modifiering och frstrts i samband med tidigare vattenkraftsutbyggnad och flottning

Laxbäcken var länge känd för att ha storväxt öring som vandrade mellan sjön Malgomaj och Laxbäcken. Det pratades även ofta om stora mängder havslax som vandrade i bäcken för att leka och vissa sträckor hade också ett bra harrbestånd. Men från 1800-talet fram till mitten av 1900-talet genomfördes först omfattande åtgärder för att öka vattenflödet för att skapa flottleder, och sedan etablering av en vattenkraftsdamm som stoppade upp vattenflödet. Som följd försvann naturliga uppväxtområden, lek- och ståndplatser för fisk och andra vattenlevande djur. Det projekt som nu genomförts av Vilhemina Model Forest, finansierat av Telge Energis Hållbarhetsfond är en så kallad biotopvårdsrestaurering för att återställa förstörda uppväxtområden och lekplatser för fisk. Projektet är det första som får finansiering genom Telge Energis nya Hållbarhetsfond som stöttar projekt inriktade på just hållbar vattenkraft, men även energieffektivisering.

- Vattenkraften är en viktig komponent i ett förnybart energisystem, men tyvärr så har den allt för ofta enormt negativa konsekvenser för natur- och djurliv. Laxbäcken är ett sådant exempel. Vi har i flera år arbetat med olika projekt för hållbar vattenkraft, bland annat med just Vilhelmina Model Forest och är stolta över att ha kunnat möjliggöra detta imponerande projekt genom vår nya fond. Det är viktigt att vattenkraften i Sverige blir hållbar och fler måste ta ansvar. Vår Hållbarhetsfond, och att sälja el märkt Bra Miljöval är ett sätt för oss att dra vårt strå till stacken, säger Johannes Boson, VD på Telge Energi.

Restaureringen av Laxbäcken påbörjades redan 2005 och har genomförts i etapper sedan dess. Under 2019 genomfördes en etapp av Telge Energi i samarbete med Världsnaturfonden WWF och Vilhelmina Model Forest. Under sommaren 2020 kom den sista pusselbiten på 9 km på plats och ett ambitiöst restaureringsarbete som pågått under många år kunde slutföras.

- Älvar, bäckar och rännilar är blodomloppet i vår natur, men trots det har vi inte lyckats värna om våra vattendrag. Flottningen var nödvändig och elström behöver vi, men det hade kunnat göras på ett sätt som gjorde att de arter som fanns i Laxbäcken hade en chans att överleva. Men det finns tid och möjlighet att återställa en stor del av det som förstörts. Därför gör det mig glad att Telge Energi har startat upp sin Hållbarhetsfond som nu möjliggjort projektet i Laxbäcken, säger Micke Strömberg, projektledare för restaureringen i Laxbäcken, Vilhelmina Model Forest.

 

För ytterligare information och kontakt: 

Johline Lindholm, Press- och PR-ansvarig på Telge Energi
Johline.lindholm@telgeenergi.se 
 0733902158Mer information om projektet i Laxbäcken och om Hållbarhetsfonden

Om Telge Energis Hållbarhetsfond

Hållbarhetsfondens medel möjliggör finansiering av projekt för hållbar vattenkraft i svenska älvar och finansiering av energieffektiviseringsprojekt i Sverige. Kriterierna är bland andra att projekten ska vara additionella, dvs att det inte skulle kunnat genomföras utan sökta medel. Ansökningar tas emot löpande under hela året. För varje kWh Telge Energi säljer så avsätts en summa till Hållbarhetsfonden och avsättningen till fonden är en del av kriterierna för el märkt med Bra Miljöval. Läs mer och sök medel på telgeenergi.se

Finansierat projekt i Laxbäcken 2020

Biotopvårdsrestaureringen i Laxbäcken har genomförts av Vilhelmina Model Forest med medel från Telge Energis Hållbarhetsfond. Detta är också fondens första godkända projekt på 684 569 kr. Restaureringen har återställt efter flottningen som pågick i mer än 100 år i Laxbäcken. På grund av flottningen har bäckens naturliga kurvor tagits bort och stenblock har flyttats ur bäcken för att skapa utrymme för förflyttning av timret. Under restaureringen har stenblock lyfts tillbaka in i bäcken från stränderna för att återfå ståndplatser för fisk och andra vattenlevande djur. Nya lek- och uppväxtområden har skapats och så kallade stenkistor som blockerat ursprungliga vattenvägar har tagits bort.

Historisk restaurering av Laxbäcken

Vilhelmina Model Forest och Malgoviks FVO påbörjade en restaurering av Laxbäcken redan 2005. Brist på resurser medförde dock att ett helhetsgrepp på restaureringen inte kunde tas, vilket också innebar att arbetet tog lång tid och att viktiga områden var tvungna att hoppas över. Hösten 2018 bestämde Vilhelmina Model Forest, Världsnaturfonden WWF och Telge Energi att genomföra en fortsatt och mer genomgripande restaurering av Laxbäcken. Under sommaren 2019 började det praktiska arbetet med grävmaskin. Restaureringen började vid hängbron som ligger strax nedanför Mjölkarplatsen och avslutades vid Stockmyrbäckens utlopp till Laxbäcken, vilket motsvarar en sträcka på ca 4,5 km. 

Sommaren 2020 finansierade Telge Energi genom sin Hållbarhetsfond en fortsättning på arbetet, från Stockmyrbäcken och ca 9 km vidare ned till grusgropen i Rembacka. Ett område mellan landsvägsbron och grusgropen hoppades över eftersom det saknas tillräckliga inventeringar för det området. Hela sträckan som nu är restaurerad i Laxbäcken är ca 13 km.

Telge Energis arbete med hållbar vattenkraft 

2015 tog Telge Energi tillsammans med bland andra Världsnaturfonden WWF fram en rapport för mellersta delen av Ångermanälven och som identifierar 266 åtgärdsförslag som visar på att det med i många fall relativt små åtgärder går att miljöanpassa den storskaliga vattenkraften. Hela 111 av förslagen påverkar inte produktionen. Tillsammans med partners har Telge Energi under åren genomfört ett flertal åtgärder från rapporten och till och med 2020 har tre ytterligare rapporter tagits fram. Initiativet i Ångermanälven är unikt då det är första gången insatser och restaurering skett i en av de stora produktionsälvarna i Sverige. Läs mer på http://telgeenergi.se/hallbarvattenkraft