Telge Energi logotypTelge Energi logotyp
Nyhet

Måste jag betala för överskottsel när elpriset är negativt?

Publicerad: 2024-07-01

Om du har solceller via oss har du säkert ett produktionsavtal där du får betalt för din överskottsel. Men vi har vid flera tillfällen haft negativa elpriser, så hur blir det då? Behöver du som kund istället betala för elen när elpriset är negativt?

Telge Energi ersätter alltid kunder med det aktuella spotpriset vilket innebär att vissa timmar får kunden betala för sin sålda produktion. Oftast förekommer dessa timmar på natten när solproduktionen är låg, men i maj hade vi timmar mitt på dagen som hade låg eller negativ ersättning. Kom ihåg att du får inte med förlust på grund av detta, och det finns ingen anledning att stänga av dina solceller när elpriser är negativt.

Hur kan elpriset bli negativt?

En av anledningarna till att vi upplevt negativa elpriser är att vi har mer förnybar el från produktionsslag som inte är planerabara, så som sol- och vindkraft. När vi har höga temperaturer och mycket regn och blåst så kan det uppstå situationer där vi har mer el i systemet än vad som efterfrågas. Eftersom elpriset styrs av just utbud och efterfrågan får vi då ett negativt elpris. Elproducenterna måste då betala för att leverera ut el på nätet. Att tillfälligt stoppa produktionen skulle i många fall vara kostsamt för producenterna som istället väljer att sälja elen till minuspris.