Telge Energi logotypTelge Energi logotyp
Solceller på marken
Nyhet

Markinstallation av solceller

Publicerad: 2024-04-23

Att installera solceller på marken är ett bra alternativ för villaägare som vill dra nytta av solens energi men av någon anledning inte kan eller vill sätta upp solpaneler på taket. Med markinstallation kan du utnyttja solenergin på ett flexibelt och effektivt sätt. Här går vi igenom allt du behöver veta om att sätta upp solceller på marken.

När är solceller på marken ett bra alternativ?

Det är vanligast att installera solpaneler på tak, men ibland är det inte det bästa alternativet. Det gäller exempelvis om:

  • Du inte har tillräckligt stor takyta för att installera solceller
  • Du inte får plats med tillräckligt många solpaneler på taket för att täcka ditt behov
  • Du har ett tak som kommer att behöva bytas ut inom ett par år
  • Ditt tak ligger i skugga stora delar av dagen
  • Du bor i ett område där bygglov krävs för takinstallation av solceller

Fördelar med markinstallation av solceller

En av de största fördelarna med att installera solceller på marken är flexibiliteten vad gäller placering. Du kan optimera riktningen och vinkeln mot solen för att maximera energiproduktionen, något som inte är lika enkelt med takmonterade system där takets lutning och riktning begränsar möjligheterna. Dessutom är markmonterade system ofta enklare att underhålla, eftersom de är lättare att komma åt för rengöring och eventuellt reparationer.

Hur fungerar markinstallerade solceller?

Markmonterade solcellssystem fungerar på samma sätt som takmonterade system. Solpanelerna omvandlar solens strålar till elektricitet som du kan använda för att försörja ditt hem. Överskottet kan lagras i batterier eller säljas tillbaka till elnätet. Det som skiljer systemen åt är installationsmetoden, där solpanelerna måste installeras på stolpar eller ramar som är fast förankrade i marken.

Planering och förberedelse

Innan du installerar solceller på marken är det viktigt med noggrann planering. Ta hänsyn till din tomtyta, solens bana, eventuella skuggande objekt och markförhållanden (allt detta hjälper vid dig såklart med när du köper solceller av oss!). I de allra flesta fall behöver du inte bygglov för att installera solceller på marken.

Installation av solceller på marken

Processen för att installera solceller på marken börjar med att platsen för solcellerna förbereds, vilket kan innebära grävarbete för att stolparna ska kunna förankras säkert i marken. Därefter monteras ramarna som håller solpanelerna på plats. Slutligen kopplas solpanelerna ihop och ansluts till ditt hem och elnätet. 

Du får inte installera solcellerna på egen hand. Anlita professionella montörer som har erfarenhet av markinstallationer för att säkerställa att arbetet utförs korrekt och effektivt. En behörig elektriker måste sköta alla elinstallationer och kabeldragningar.

Vad kostar solceller på marken?

Kostnaden för markinstallation av solceller varierar beroende på systemets storlek, markförberedelser och hur lång kabeldragning som krävs. Generellt sett är kostnaden för markinstallation av solcellsanläggningar högre än för takmonterade system. Med Grönt avdrag får du 20% avdrag på kostnaden för arbete och material. Avdraget gäller oavsett om du installerar solcellerna på ett tak eller på marken. Vi erbjuder även andra typer av finansieringslösningar.


Är du nyfiken på solceller?