Telge Energi logotypTelge Energi logotyp
Cisionnyhet
Pressmeddelande

Namninsamling: Lika villkor för alla som vill ha förnybar el!

Publicerad: 2017-02-15

I dag startar en rad aktörer en namninsamling #grönelåtalla med kravet att man ska kunna få skattereduktion också för andelsägd förnybar elproduktion. Det måste bli lika villkor för alla som vill producera sin egen förnybara el. Telge Energi stödjer namninsamlingen och är medlemmar i  nätverket 100% förnybart som ligger bakom initiativet ihop med nio andra organisationer inom förnybar el.

Sedan snart två år tillbaka får vissa hushåll med egen elproduktion en skattereduktion. Men den gäller bara för de som kan sätta upp solceller på det egna taket eller uppföra ett litet vindkraftverk på tomten.
– Även de som bor i lägenhet och köper andelar i solkraft och vindkraft bör omfattas av skattereduktionen. Först då kan alla investera i grön el på lika villkor – oavsett om man bor i villa eller lägenhet, säger Linda Burenius Magnusson, ordförande i 100% förnybart.

Den 9 februari presenterade regeringen en faktapromemoria där man upprepade:
”Regeringen undersöker möjligheterna att utvidga skattereduktionen till att omfatta andelsägd elproduktion och att förenkla för berörda aktörer.”
Men den tidigare utredningen som skulle ha presenterat sitt resultat den 31 januari i år, har enligt uppgift avslutats och någon ny har ännu inte tillsatts. Detta trots att det finns en klar riksdagsmajoritet bakom förslaget.
– Det är helt orimligt att den majoritet av svenska hushåll som bor i lägenhet utestängs från den nödvändiga energiomställningen. Den enkla lösningen är att man får en skattereduktion också för andelsägd förnybar elproduktion, säger Linda Burenius Magnusson.

De tio organisationerna bakom namninsamlingen:
100% förnybart
Greenpeace
OX2:s vindkraftskooperativ
Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening
Solkompaniet
Dala Vindkraft Ekonomisk Förening
Sveriges Vindkraftförening
Sveriges Vindkraftkooperativ
Telge Energi
Telge Energi Vind Ekonomisk Förening

Läs mer och var med i namninsamlingen.

#grönelåtalla

Läs debattartikel på SVT Opinion, med fokus på andelsägd solkraft, som undertecknades av JM, Vasakronan, HSB, Solkompaniet och Telge Energi: ”Alla, oavsett boendeform, borde få producera egen solel”.

Läs även debattartikel i Ny Teknik med fokus på andelsägd vind- och solkraft, som undertecknades av HSB, Sveriges Konsumenter, Solkompaniet, 100% förnybart, Naturskyddsföreningen, Hyresgästföreningen, Världsnaturfonden WWF, Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening och O2 El Ekonomisk Förening: ”Infria vallöftet till hyresgästerna”.

För ytterligare information, kontakta:
Linda Burenius Magnusson, ordförande i 100% förnybart
Telefon: +46 70 395 34 14
E-post: linda.burenius.magnusson@ox2.com

Om 100% förnybart
Nätverket 100% förnybart är en sammanslutning av aktörer från näringslivet och det civila samhället som verkar för att Sverige ska energieffektivisera och ställa om till ett hållbart energisystem som helt baseras på förnybara energikällor. Energiproduktion från förnybara källor och energieffektivisering omfattar etablerad teknik som fasar ut fossil energi och kärnkraft. Sverige har en unik potential för energieffektiviseringar och förnybar energi. Senast år 2030 kan landet ha implementerat ett 100% förnybart energisystem som tar hänsyn till de klimat- och resursutmaningar världen står inför.
www.förnybart.org | info@fornybart.org | Twitter: @100_fornybart |

För mer information, kontakta:
Petra Hallebrant, presskontakt Telge Energi
Presstelefon: 0721-90 58 05
E-post: petra.hallebrant@telgeenergi.se

Jonna Holmgren, Presskontakt, Massiv PR
Telefon: 070-888 05 02
E-post: jonna@massivpr.se