Telge Energi logotypTelge Energi logotyp
TE nyhets toppbanner Reshma Children's Climate Prize finalist 2021
Pressmeddelande

Nu presenteras tredje finalisten för Children’s Climate Prize 2021 - Reshma Kosaraju från Saratoga, USA

Publicerad: 2021-09-29

I år presenteras fem finalister och slutligen en vinnare av Children’s Climate Prize 2021, som grundades 2016 av elbolaget Telge Energi. Den tredje av finalisterna är Reshma Kosaraju, 15 år från Saratoga, USA. Med projektet AI against forest fires använder Reshma AI-teknologi för att kunna förutse vilka områden som kan drabbas av skogsbränder. Enligt flera rapporter ser vi just nu en stor ökning av skogsbränder i världen och de blir bara värre. Juryn ser en ung entreprenör med gedigen research som tacklar ett högaktuellt ämne som skogsbränder och hittar moderna lösningar.

Bränder är en naturlig del av skogens ekosystem, men förutsättningarna för bränder har förändrats. Den allt kraftigare globala uppvärmningen gör att det blir torrare och varmare och därmed blir både träd och andra växter mer lättantändliga. Många skogar runt om i världen börjar få svårt att anpassa sig till den allt kraftigare temperaturhöjningen. Dessutom är eldsäsongerna längre och de extrema brandperioderna allt vanligare. 

15-åriga Reshma Kosaraju bor i Saratoga, USA och i just västra USA har brandsäsongen ökat med över 80 dagar på bara 30 år. Nuvarande metoder för branddetektering är ofta reaktiva, dyra och opålitliga. Detta ville Reshma göra något åt och skapade en AI-modell med hjälp av neurala nätverk som kan förutse skogsbränder. Med meteorologiska data som temperatur, relativ luftfuktighet, vindhastighet och markfuktighet, så kan AI räkna ut var sannolikheten är som störst att skogsbrand uppstår. Tidsdata som veckodag och månad samt hänsyn till mänskligt beteende gör att beräkningarna blir väldigt precisa. Reshma har tidigare uppmärksammats för sin innovativa lösning och har även mottagit flertalet priser. Hon är glad över att vara bland årets finalister i Children’s Climate Prize.

- Jag är väldigt hedrad över att ha blivit vald till finalist för Children’s Climate Prize. Jag tycker att det är otroligt viktigt att barn har en röst och att de vet att de är kapabla till att hjälpa miljön på sitt sätt. Children’s Climate Prize ser unga människor och stöttar dem med resurser för att utveckla och förbättra sina lösningar. Om jag skulle bli utsedd till vinnaren av priset skulle det innebära att den vetenskapliga communityn och allmänheten i stort ser potential i mitt projekt och dess positiva påverkan på planeten, vilket skulle vara en ännu större ära, säger Reshma Kosaraju.

All data i AI-modellen erhålls enkelt från automatiska väderstationer, som finns runt om i världen och som kontinuerligt samlar in meteorologiska data. Användaren kan mata in aktuella meteorologiska data i användargränssnittet och få en prognos i realtid om sannolikheten för att en brand uppstår på den angivna platsen. Beräkningar kan även göras för framtiden med hjälp av väderprognoserna. AI against forest fires kan med exakthet förutsäga närmare 90% av alla skogsbränder och tillämpas redan aktivt av brandmän, som kan sätta in resurser proaktivt och därmed kontrollera bränder mer effektivt. Nu siktar Reshma på ytterligare förbättringar för användargränssnittet med siktet inställt på att skala AI-modellen globalt. 

AI against forest fires - Förutser och begränsar skadliga skogsbränder med teknologi
Reshma Kosaraju, 15 år från Saratoga, USA

Juryns motivering

Klimatförändringen och skogsbränder förstärker varandra och bränderna är på många håll idag större, mer intensiva och varar längre. Skogsbränder är ett växande globalt problem och en högaktuell fråga. Reshma gestaltar ungt entreprenörskap när det är som bäst. Modig, nytänkande och lösningsinriktad. Hon har utvecklat en modell som använder AI och teknik på ett innovativt och smart sätt för att med hög precision kunna förutse risken för skogsbränder där dessutom många olika faktorer vägs samman, såväl klimat och väder som beteenden. Skalbart, med en tydlig affärsidé, och siktet inställt på tillgänglighet globalt. Här ser vi en kreativ lösning som utgår från ett systemtänk utöver det vanliga.

 

Om Children's Climate Prize

Grundaren Telge Energi tog redan 2015 ett initiativ för att lyfta barns röster i klimatdebatten med Children’s Climate Conference. Då reste barn från hela världen till Södertälje för att diskutera klimatfrågan inför klimattoppmötet COP21 i Paris. Tillsammans skapade barnen en lista med åtgärder och krav som de ansåg nödvändiga för att skapa hållbar utveckling för världen och kommande generationer. Barnen fick möjlighet att resa till klimattoppmötet i Paris och framförde där sina krav för Christiana Figueres högsta chefen för FN:s klimatkonvention (UNFCCC) och den samlade världspressen.

Efter att ha sett vad barn och unga kan åstadkomma beslutade Telge Energi att varje år dela ut ett pris till en ung person som gjort framstående insatser för klimat och miljö, och genom priset lyfta ungas röster och inspirera till handling. Det första Children’s Climate Prize delades ut 2016 till den amerikanska klimataktivisten Xiuhtezcatl Martinez. Under 2020 instiftade Telge Energi även stiftelsen Children’s Climate Foundation för att skapa långsiktighet för priset.

Prisceremonin hålls årligen i november och årets fem finalister som utsetts av årets namnkunniga jury presenteras ytterligare och var för sig under september och oktober. Vinnarna av Children’s Climate Prize får då diplom, medalj och prispengar på 100 000 SEK för att fortsätta utveckla sina projekt. 

 

Kontakt på Telge Energi

Johline Lindholm, projektansvarig för Children's Climate Prize, Telge Energi
johline.lindholm@telgeenergi.se
0733 90 21 58