Telge Energi logotypTelge Energi logotyp
Småföretagarnas Riksförbund logotyp
Pressmeddelande

Nytt samarbete mellan Telge Energi och Småföretagarnas Riksförbund - för hållbart företagande

Publicerad: 2020-06-17

Telge Energi och Småföretagarnas Riksförbund ingår samarbete för att kunna erbjuda landets småföretagare kostnadseffektiv förnybar el, märkt Bra Miljöval. I linje med förbundets arbete i att kunna erbjuda sina medlemmar verktyg för hållbart företagande är samarbetet med Telge Energi i framkant för att värna om miljötänk som småföretagare. Medlemmarna i Småföretagarnas Riksförbund kommer att kunna ta del av ett elavtal med Telge Energi som medlemsförmån från och med 17 juni 2020.

Småföretagarnas Riksförbunds ambitioner har hela tiden varit att kunna driva kostnadseffektiva lösningar för sina medlemmar i form av medlemsförmåner där de oavsett storlek på företag ska kunna ha lika villkor för att driva sitt företag. Elektricitet är en av de essentiella kostnadsposterna för företag oavsett storlek. Småföretagarnas Riksförbund har länge tittat efter en partner som är i framkant när det gäller hållbar el. Under tidig vårkant 2020 inleddes diskussioner med Telge Energi för att ta fram en unik medlemsförmån för förbundets medlemmar där avtalet är förmånligt ur en kostnadssynpunkt och att elen är märkt Bra Miljöval. I dag, 17 juni 2020, presenterar vi samarbetet mellan Småföretagarnas Riksförbund och Telge Energi.
 
- Framtida företagande handlar om hållbarhet och att hitta lösningar som är kostnadseffektiva och praktiska. Vi vill visa att oavsett storleken på ett företag så går det att välja lösningar för att värna om miljön så att framtida generationer och eget företagande, ska kunna blomstra. Miljömässig hållbarhet är ett väldigt brett ämne där många småföretagare tidigare inte kunnat hittat bra lösningar i sin dagliga drift. Vi vill genom samarbetet med Telge Energi visa att det går att göra kloka och kostnadseffektiva val som småföretagare som kan påverka miljön brett. Genom ett så enkelt val som att byta el-leverantör till Telge Energi med förnybar el märkt Bra Miljöval kan småföretagare påverka hållbart ur ett miljöperspektiv utan att behöva kompromissa med kostnadseffektiviteten, säger Ghassan Ghaziri, Styrelseledamot i Småföretagarnas  Riksförbund.

- Småföretagarnas Riksförbund är en organisation som verkligen arbetar hårt för sina medlemmars rättigheter och förutsättningar på marknaden. Genom partnerskapet får vi nu möjlighet att hjälpa deras medlemmar att bidra till att elproduktion blir mer hållbar och att de samtidigt får en starkare miljöprofil. Vi ger medlemmarna ett riktigt bra erbjudande på elavtal där all el är märkt Bra Miljöval. Utöver det hoppas jag att de ska känna att de får en enklare, tryggare och mer lönsam vardag, säger Pontus Göransson, ansvarig för företagsrelationer på Telge Energi.
 

Om Småföretagarnas Riksförbund

Småföretagarnas Riksförbund är en intresseorganisation som har fokus på mikroföretag, dvs småföretag med 0–9 anställda. Förbundets mål är att skapa en enklare, tryggare och mer lönsam vardag för sina medlemmar. Genom ett aktivt näringspolitiskt engagemang och uppskattade medlemsförmåner arbetar Småföretagarnas Riksförbund dagligen med att förbättra villkoren för att äga och driva ett mindre företag i Sverige. Som företrädare för cirka 32 000 småföretagare är förbundet en stark opinionsbildare i svensk näringspolitik. Täta kontakter med politiska beslutsfattare och tjänstemän på olika myndigheter är en viktig del i det näringspolitiska arbetet, liksom spridning av debattartiklar och pressmeddelande. Småföretagarnas Riksförbund är en oberoende rikstäckande organisation som drivs av aktiva småföretagare.

Läs mer om samarbetet mellan Telge Energi och Småföretagarnas Riksförbund: https://smaforetagarna.se/telgeenergi

Kontaktpersoner:

Småföretagarnas Riksförbund:
Ghassan Ghaziri
ghassan.ghaziri@smaforetagarna.se 

Telge Energi:
Johline Lindholm 
johline.lindholm@telgeenergi.se