Telge Energi logotypTelge Energi logotyp
Nyhet

Så förändras elförbrukningen med vintertid

Publicerad: 2023-10-31

Nu har vi som alltid gått över till vintertid. Hur påverkas egentligen energiförbrukningen av dessa olika tider? Och påverkar denna övergång ditt elavtal?

Övergången till sommartid är en väldigt effektiv åtgärd för att spara energi. I Europa uppgår energibesparingen till 0,5 till över 3 procent under sommartid för hushåll, företag och industrier. Södra Sverige sparar motsvarande 300 miljoner kronor om året på minskad elförbrukning.

Enligt forskare är tanken från början med sommartiden att naturligt solljus ska sammanfalla bättre med mänskliga aktiviteter så att det inte behövs mycket elektriskt ljus.

Hur påverkas timpris av sommar- och vintertid?

Timpris går ut på att antalet förbrukade kilowattimmar en viss timme multipliceras med spotpriset som råder just den timmen. Vi får ofta frågor kring tidszonerna och hur det påverkar timprisberäkningen. Och varje vår och höst undrar många av våra timpriskunder och solproducenter om vad som händer med timpriset när vi går över till sommar eller vintertid. Blir det ett glapp eller dubbelvärden i timpris och förbrukningsvärden? Beräknas mitt elpris fel? Sker en förskjutning av priserna? Det korta svaret på alla frågorna är Nej.

Mätvärdet tidsstämplas

Vi och andra energibolag använder oss av normaltid (detsamma som vintertid) året runt när vi hanterar mätvärden. Detta enligt föreskrifter från Energimarknadsinspektionen. Det innebär att under sommarhalvåret får ett mätvärde en tidsstämpel som ligger en timme efter aktuell tid (den tid du ser på din klocka). Om du tex kör diskmaskinen kl 14-15 och då får en förbrukning på 1 kWh den timmen, så kommer den timförbrukningen att ha tidsstämpeln kl 15-16 i våra system. Det är även den tidstämpeln du kan se på Mina Sidor och i ditt timprisunderlag.

Ingen skillnad mellan Nord Pools priser och våra

Användningen av normaltid (vintertid) gäller även för Nord Pools spotpriser. På Nord Pools hemsida kan du se spotpriserna visade med aktuell tid, men i vårt system används normaltid året runt. Exempel: Om du under sommarhalvåret tittar på klockan och noterar kl 14 och ser på vår eller Nord Pools hemsida att spotpriset är 60 öre/kWh mellan kl 14 och 15 så är det vad som gäller och inget annat. Din förbrukning den timmen kommer att multipliceras 60 öre. Men, i vårt system har samma timme tidsstämpeln kl 15-16.

Exempel vinterhalvåret (aktuell tid=normaltid=vintertid):

Vintertid (normaltid) Spotpris Förbrukning Timkostnad
Kl. 14-15 20 öre/kWh 0,9 kWh 20 x 0,9 = 18 öre
Kl. 15-16 60 öre/kWh 0,8 kWh 60 x 0,8 = 48 öre
Kl. 16-17 95 öre/kWh 1 kWh 95 x 1 = 95 öre

Exempel sommarhalvåret (aktuell tid=sommartid): 

Sommartid (det du ser på klockan)  Vintertid (normaltid, som systemet använder) Spotpris Förbrukning Timkostnad
Kl. 13-14 Kl. 14-15 26 öre/kWh 0,8 kWh 26 x 0,8 = 20,8 öre
Kl. 14-15 Kl. 15-16 60 öre/kWh 1 kWh 60 x 1 = 60 öre
Kl. 15-16 Kl. 16-17 65 öre/kWh 0,3 kWh 65 x 0,3 = 19,5 öre

Ett timmes spotpris och din förbrukning just den timmen hänger alltså ihop oavsett vilken tidsstämpel samma timme har.

Vad händer då vid övergången till vintertid?

Den 29 oktober gick vi över på vintertid, dvs alla klockor ställs tillbaka en timme. På ställen som visar upp spotpriser i aktuell tid (vår hemsida och app, Nord Pools hemsida) kommer du att se två stycken timmar tidstämpeln 02:00. När vi i vår går över från vintertid till sommartid kommer du istället se att timmen 02:00 fattas i listan med timmar. Detta sker eftersom den aktuella tiden ändras just kl 02:00.

I vårt och andra energibolags system sker dock ingen ändring av tiden, vi har använder normaltid året runt. Så, inga glapp eller dubbelvärden förekommer i beräkningen av ditt pris.

 

Tidszoner:

Aktuell tid: den tid som gäller i tidszonen du befinner dig i. Samma tid som du ser på din klocka, telefon eller dator.
Sommartid: Aktuell tid i Sverige under sommarhalvåret (mars till oktober). CEST, Central European Summer Time
Vintertid: Aktuell tid i Sverige under vinterhalvåret (oktober-mars). CET, Central European Time
Normaltid: Samma som vintertid, CET