Telge Energi logotypTelge Energi logotyp
Cisionnyhet
Pressmeddelande

Solelkommissionen sammanfattar: Många framgångar för solel under 2016

Publicerad: 2017-02-13

Solelkommissionen är ett nätverk som förutom Telge Energi består av HSB, JM, Solkompaniet och Vasakronan. Nätverket bildades i mars 2015, och arbetar aktivt för bättre förutsättningar för förnybar energi med solel. Här sammanfattar vi en del av de frågor vi kämpat för under 2016 och blickar framåt mot kommande utmaningar.

Intresset för solfrågorna växer hela tiden och det märktes inte minst på Solelkommissionens seminarium ”Så hundradubblar vi solelen till 2030” i Almedalen förra året. Syftet med seminariet var att visa upp hur stora fastighetsägare som Vasakronan och HSB, som alla börjat bygga solel i stor skala, tänker och resonerar samt hur en villaägare kan få bättre förutsättningar för solel. Många efterlängtade regelförändringar har nu gjort det möjligt för större fastighetsägare att investera i solceller. Och det är först nu som solenergi på allvar börjar ta plats på marknaden som det billigaste sättet att generera förnybar el. Ett stort kliv framåt är att solcellsanläggningar som är mindre än 255 kW slipper energiskatt från och med juli 2017, detta möjliggör nu att fastighetsägare till sjukhus och skolor, bostadsrättsföreningar och kontorsbyggnader kan investera i solceller. Även en liten förändring som slopad momsplikt för små solelsproducenter, bidrar nu till en enklare hantering för villaägare med solceller att sälja sitt överskott. Små saker som i slutändan påskyndar omställningsprocessen till förnybart. Dessutom presenterade Energimyndigheten i oktober en solstrategi för Sverige, och för första gången kvantifierades att solelen ska utgöra 5–10 % av den svenska energimixen.

Större delen av 2016 präglades av debatten kring solskatten, något som vi i Solelskommissionen tillsammans kämpat för. Nu har regeringen startat en utredning av skattefrågor kopplade till förnybar el, som ska presenteras i början av 2017. Vi hoppas att den ska leda till att du som solelsproducent får se din skattereduktion på elräkningen och inte på skattsedeln en gång per år.

Vi blickar tillbaka på ett händelserikt och på många sätt framgångsrikt 2016 och ser fram emot ett mycket spännande 2017. Det finns mycket kvar att göra. I år kommer vi bland annat fokusera på frågor som är avgörande för att förbättra förutsättningarna för egen solelsproduktion; möjligheten att andelsäga solceller och samtidigt få skattereduktion. Dessutom kommer vi driva frågan att ersätta investeringsstödet med solROT, ett ROT-avdrag för solceller på villatak ger villaägarna ett välbekant incitament som de känner förtroende för. De slipper långa kötider och osäkerheter kring den slutgiltiga investeringskostnaden, vilket innebär att utbyggnaden av solceller får en rejäl skjuts framåt.

Solelkommissionen målsättning är att anpassa gällande lagstiftning så att egen förnybar elproduktion inte motverkas och så att Sverige, år 2030, kan producera minst 10 % av elbehovet med energi från solen. Vi möter partiernas energipolitiska talespersoner, departement och Energimyndighetens solelstrategiutredning regelbundet och lämnar in förslag och utredningar. Andra organisationer som vi har mycket utbyte med är Fastighetsägarna, Villaägarna, Naturskyddsföreningen, Världsnaturfonden WWF och Greenpeace. Vi skriver gemensamma debattinlägg i dagspress och uttalar oss gemensamt kring solenergi i media.

Läs mer på: www.solelkommissionen.se

www.solelkommissionen.se

För mer information, kontakta:
Petra Hallebrant, presskontakt Telge Energi
Telefon pressjour: 0721-90 58 05
E-post: petra.hallebrant@telgeenergi.se

Jonna Holmgren, Presskontakt, Massiv PR
Telefon: 070-888 05 02
E-post: jonna@massivpr.se