Telge Energi logotypTelge Energi logotyp
TE Solpanel Solros
Pressmeddelande

Solkraft på frammarsch när Telge Energi solsatsar!

Publicerad: 2018-04-19

Förenklade processer och tydligare information har legat högt upp på agendan när bolaget nu presenterar sina nya ”solsidor” på Telge Energis hemsida. Och satsningen kommer precis rätt i tiden då regeringens vårbudget innehöll utökat solcellstöd med 170 Mkr för att minska kön i snabbare takt.


Veckan före påsk presenterades solelstatistiken för 2017. Den visade att solel växte med 65 procent under 2017, med dagens ökningstakt når solel en terawattimme redan 2020 (en miljard kilowattimmar per år). Det totala antalet solelanläggningar steg till 15 300 stycken. Det visar tydligt att fler och fler vill producera sin egen el och att de ser sol som en självklar förnybar energikälla.

Läs mer om solelstatistiken här>>

Telge Energi har i över 10 år jobbat med ren el från förnybara energikällor som sol, vind och vatten och är idag ett av Sveriges mest hållbara varumärken. Därför kom det sig helt naturligt att även utveckla hemsidan för att bättre kunna möta kundernas och mikroproducenterna nya krav och förväntningar. Att vara med och driva solrevolutionen är ett av alla de klimatsatsningar bolaget engagerar sig i under 2018.

Att investera i solceller är en av de bästa investeringarna för både plånboken och klimatet. Telge Energi erbjuder kompletta lösningar med hög ersättning för överskott. Med den nya solkalkylatorn kan blivande sol-producenter eller allmänt nyfikna själva gå in på Telge Energis hemsida söka på sin adress och se sitt resultat.

Ta mig till solkalkylatorn nu>>
 

Telge Energi och Solelkommissionen

Telge Energi har sedan flera år tillbaka ett intensivt samarbete med Solelkommissionen som aktivt jobbar med politiskt påverkansarbete i solfrågor. Tillsammans ser vi glädjande på att regeringen investerar i snabbare utbyggnad av solceller och hoppas att bidraget sätter bollen i rullning mot det långsiktiga målet att solel skall bidra med 10 % av all elproduktion i Sverige 2040.

Idag kommer ca 0,1 % av elproduktionen i elnätet från solceller. Vi anser dock att Investeringsstödet till villaägare bör tas bort efter 2020 och istället ersättas med ett särskilt solROTs-avdrag för solceller, förslagsvis på 50 % av arbetskostnaderna. Genom att solROT lyfts ur det vanliga ROT-avdraget skapas en långsiktighet, där framtida förändringar i ROT-avdraget inte behöver påverka solcellsinstallationer och för att solpionjärer ska slippa all administration och osäkerhet kring om att få bidrag eller inte.

Vi anser dessutom att investeringsstödet bör fasas ut efter år 2020 för företag, enligt en tidigt och tydligt kommunicerad plan. Vårt förslag är att investeringsstödet sänks till 20 % år 2021, för alla företag som bygger anläggningar på upp till 255 kW, och att stödet ligger kvar på 30 % till de som betalar full energiskatt.

Läs mer om Solelkommissionen och dess samarbetspartners här>>