Telge Energi logotypTelge Energi logotyp
Solceller villatak
Pressmeddelande

Telge Energi köper en tredjedel av den svenska solelen

Publicerad: 2020-12-10

Telge Energi har under 2020 köpt hela 30 procent av handelsvolymen av svenskproducerad solel som matas ut på elnätet. En stor del av solelen kommer direkt från Telge Energis egna villakunder. 

Fram till oktober 2020 har Energimyndigheten utfärdat Ursprungsgarantier för 252 GWh solel, av vilken Telge Energi har köpt 75 GWh. Det innebär att företaget köpt 30 procent av alla ursprungsgarantier som utfärdats i hela Sverige hittills under 2020. En stor del av elen kommer från Telge Energis egna villakunder som själva valt att bidra till energiomställningen genom att installera solceller på taket.

- Var och en av våra villakunder som installerat solceller på sitt tak bidrar till energiomställningen och ett mer hållbart samhälle. Att vi förvaltar 30 procent av handelsvolymen för solel visar tydligt att våra kunder vill vara med och bidra till energiomställningen genom att producera egen solel, men också att människor söker sig till bolag som har fördelaktiga förutsättningar och hög ersättning till de som faktiskt gjort investeringen, säger Johannes Boson, vd på Telge Energi.

Telge Energi har länge haft fokus på solen. 2012 var Telge Energi det första elhandelsbolaget i Sverige som köpte tillräckligt mycket solel för att alla bolagets kunder skulle få sol i sina elavtal. Från och med 2018 har Telge Energi också möjliggjort för kunder som själva inte kan installera solceller på taket att istället köpa svenskproducerad solel från Telge Energis egna villakunder som har solceller. På så sätt har de också kunnat ge sina solelproducerande villakunder en högre ersättning för överskottselen.

- Intresset för att köpa svenskproducerad solel från villaägare i Sverige är skyhögt, och möjligheten att sälja sitt överskott som ursprungsmärkt solel är en nyckel för att skapa efterfrågan och därmed ge mikroproducenterna - alltså villaägarna - en högre ersättning, säger Johannes Boson, vd på Telge Energi.

Under 2020 har Telge Energi även gjort en större satsning för att hjälpa villakunder, men även företag och organisationer, att installera solceller. Tillsammans med Solelkommissionen har de också länge arbetat för ökad solelproduktion i Sverige genom förbättrade villkor och regelverk för egenproducerad solel. De välkomnar det gröna avdraget för privatpersoner och den höjda gränsen för energiskattebefrielse från 255 kilowatt till 500 kilowatt, även om de förespråkar att gränsen helt bör slopas.

 

Mer information och kontakt: 

Johline Lindholm, press- och PR-ansvarig på Telge Energi

johline.lindholm@telgeenergi.se

0733902158