Telge Energi logotypTelge Energi logotyp
Frost
Pressmeddelande

Telge Energi publicerar 2017 årsberättelse med hållbarhetsredovisning

Publicerad: 2018-10-03

2017 blev ett bra år för Telge Energi, med fint resultat, fortsatt kundtillströmning och lansering av nya produkter. Antalet solelproducenter som säljer sitt överskott till bolaget ökade med 60% under 2017 och fortsätter att öka stadigt. Men framför allt kunde bolaget fira att det är tio år sedan det lämnade den fossila energin bakom sig och bestämde att på allvar göra en insats för klimatet och satsa helhjärtat på förnybar energi från sol, vind och vatten. Telge Energi blev därmed det första elbolaget att erbjuda 100 % ren el i alla elavtal.


Årsberättelsen för 2017 har ett naturligt fokus på solenergi då bolaget satsat stort under föregående år på riktade erbjudanden inom solel med syftet att fler kan vara med och bidra till solrevolutionen. Telge Energi kan nu erbjuda helhetslösningar i alla steg för att bli egen solelproducent, från bygglov och investeringsstöd till installation av solpaneler, samt förmånliga avtal för det producerade överskottet. I årsberättelsen möter vi bland annat Telge Energis solelproducent Hans Nergell som berättar om sin erfarenhet som solelproducent. Hans kunde även ses i ett stort uppslag om solenergi i Dagens Nyheter (Din Ekonomi 16 sep 2018). Vi möter också några av Telge Energis stolta företagskunder bland annat Junibacken som berättar om deras hållbarhetsarbete i en sagolik miljö. Men också Apotea som med Sveriges största takmonterade solcellsanläggning redan överträffat alla förväntningar och slagit rekord!

– Att våra kunder vill stanna hos oss är en förutsättning för våra satsningar på klimatet. Under 2017 har vi utvecklat erbjudandet med kompletterande produkter som efterfrågas och uppskattas av både kunder och våra solelproducenter, säger tf vd Maria Richtnér.

Ett av Telge Energis mest stolta projekt 2017 är de insatser som bolaget investerar i på lång sikt för att bromsa klimatförändringar och bidra till biologisk mångfald. Där ingår bland annat ett omfattande samarbete med Världsnaturfonden WWF kring hållbar vattenkraft. Men även det internationella klimateventet Children’s Climate Prize är en del av bolagets klimatinitiativ. Priset initierades för två år sedan med syftet att belysa klimatfrågan ur ungas perspektiv eftersom det är deras framtid som står på spel. Idag är det en etablerad plattform för unga klimatengagerade att nå ut.

– Med utgångspunkt i regeringens solstrategi, som sträcker sig fram till 2040, formulerar vi nu våra ambitioner för framtiden. Vi ska fortsätta att vara en ambassadör och föregångare som söker fler vägar att få stopp på klimatförändringarna, fortsätter Maria Richtnér.

Läs hela 2017 årsberättelse med hållbarhetsredovisning här>>

Läs mer om Telge Energis klimatinitiativ här>>