Telge Energi logotypTelge Energi logotyp
Elnät i skog
Nyhet

Vad säger EU om energimarknaden?

Publicerad: 2023-05-31

Lägre priser, mindre fossilt och mer förnybart - Så blir det om EU-kommissionens förslag som lades fram den 14:e mars går igenom. Förslaget innehåller ändringar för att få lägre elpriser, bli mindre beroende av fossila bränslen och samtidigt öka andelen förnybart.

När elpriserna låg på rekordnivåer i EU-länderna kom flera krav på en omformning av hur energimarknaden fungerar. Det höga priset på gas har under energikrisen styrt priset på elen. EU:s s energikommissionär Kadri Simson säger att ”konsumenternas och företags elräkningar ska bli mindre beroende av priserna på korttidsmarkaden.”

Vad innebär korttidsmarknaden?

På korttidsmarkanden för el säljs först den billigaste elen vilket ofta är förnybar. När efterfrågan på el blir större säljer kärnkraften el, efter det från kol och allra sist säljs el från gas som ofta är det dyraste. Slutpriset på el sätts av priset på den dyraste energikällan.

Upplägget på korttidsmarknaden har kritiserats av att vara alltför beroende av det rekordhöga priset på gas. Beslutet från kommissionen är ändå att behålla korttidsmarknaden som den är då de anser att det är den mest effektiva samt att förändringar skulle ta flera år att genomföra.

Vilka ändringar finns med i förslaget?

Tanken är att de föreslagna ändringarna ska minska slutprisets beroende av korttidsmarkandes snabba prisrörelser genom fler långsiktiga kontrakt mellan köpare och producenter.

Kommissionen ser framför sig avtal mellan stat och elproducent inför investeringar, exempelvis nya vindkraftverk. I dem kan ett pristak sättas vilket innebär:

  • Om elpriset överstiger detta måste överskottsvinsten ledas tillbaka till kunderna
  • Om elpriset understiger detta skjuter staten till pengar i syfte att garantera investeringen

”Detta kommer att stabilisera priserna för producenter och se till att konsumenter mer direkt kan dra nytta av billigare förnybart”, säger Kadri Simson.

Konsumentens rättigheter

Förslaget innehåller också delar som ska stärka konsumentens rättigheter på elmarknaden. Det ska finnas en drivkraft hos hushållen att vilja använda el är den kommer från förnybara källor och därmed är billigast. Förslagen innehåller:

  • Kunder ska få större valmöjligheter vid elavtal och kunna välja mer anpassade elavtal
  • Lättare att sälja el från solpaneler
  • Medlemsländer ska skydda hushåll från att bli bortkopplade från elnätet på grund av höga elräkningar

Vad som sker nu är att förslaget skickas till EU-parlamentet och medlemsländerna som ska enas om den slutliga formgivningen. Förhoppningen från kommissionen som la fram förslaget är att ett nytt regelverk ska vara på plats redan till nästa vinter.