Telge Energi logotypTelge Energi logotyp
kraftledning mot molnig himmel
Nyhet

Varför måste vi betala nätavgifter?

Publicerad: 2023-09-28

Nätbolaget tar hand om elnätet i området där du bor, det är de som ser till att du har tillgång till el. Du kan inte välja nätbolag utan är bunden till nätbolaget som verkar i ditt nätområde. Telge Nät är nätbolaget för dig som bor i Södertälje och Nykvarn. Men vad är det nätavgiften består av?

Telge Nät och Sveriges andra nätbolag är de som äger din elmätare och elledningar där du bor. De arbetar varje dag dygnet runt för att du ska ha tillgång till el. De ska säkerhetsställa att elen kan transporteras dit den ska användas, möjliggöra för anslutning av laddstationer, solceller och vindkraft, se till att det finns tillräckligt med digital kapacitet för ditt hem. Nätavgiften du betalar varje månad ska täcka elnätsföretagets kostnader för bl.a drift, underhåll och förnyelse av näten.

Satsningar på elnätet

Sverige och hela världen är mitt uppe i en stor omställning – vi behöver helt lämna fossila bränslen bakom oss för planeten. Samtidigt går vi mot ett mer elektrifierat samhälle – det betyder att fler kommer börja använda ännu mera el. För att elnäten ska klara av denna omställning är det flera saker som behöver göras.

Sverige behöver investera ungefär 1000 miljarder i elnäten fram till 2045. (läs mer om den omställningen här). En del av din nätavgift går till att finansiera denna omställning.

En ny prismodell

Vi som privatpersoner behöver börja tänka mer smart hur vi använder elen för att det ska räcka åt alla. I och med detta har Energimarknadsinspektionen beslutat att alla nätbolag ska införa en ny prismodell för nätavgiften, senast 2027. Den nya prismodellen ska innehålla effekttariffer och ger dig möjlighet att påverka din nätkostnad.

Prissättningen består av tre delar:

  1. Årsavgift – är en fast avgift och den baseras på storleken på din huvudsäkring. Huvudsäkringen avgör hur mycket effekt du kan ta ut. Ju högre effekt, desto högre avgift.
  2. Överföringsavgift – är rörlig och baseras på hur många kWh som levererats från elnätet till ditt hem under en månad.
  3. Effektavgift- är rörlig och betalas enbart under höglasttid.