Telge Energi logotypTelge Energi logotyp
Nyhet

Vilken uppvärmning passar mitt boende bäst?

Publicerad: 2023-10-31

Uppvärmningen av ditt hus står för cirka 50% av din förbrukning. Hur du väljer att värma upp ditt hus har därför en väldigt stor påverkan på hur mycket el ditt hem förbrukar och därmed också vad din kostnad blir. Här går vi igenom de tre vanligaste uppvärmningssätten.

Värmepump

En värmepump drivs på el och ger tillbaka flera gånger så mycket värme som den förbrukar. Det finns flera olika pumpar på marknaden idag. Den som är bäst för dig beror helt på ditt behov av värme och varmvatten, husets ventilation och vilken uppvärmning du har idag.

Bergvärmepump – Passar bra för större hus och familjer. Det förutsätter att huset har element med rör och att det går att borra i berget där huset ligger. En fördel är att temperaturen i berget är samma året runt.

Markvärmepump – Passar för större hus och familjer utan berg. Pumpen hämtar värmen från marken, det kräver därför god tillgång på mark

Luft- och vattenvärmepump – Passar för små och större hus i södra Sverige. Förutsätter att huset har element med rör. Den hämtar värme från utomhusluften vilken gör att den inte fungerar lika effektiva i norra Sverige med långa och kalla vintrar.

Värmepanna

Det finns flera olika värmepannor på marknaden. Vad de har gemensamt är att alla är kopplade till vattenburna elsystem. Vi går igenom några av de olika här:

Elpanna – Dina kostnader är helt beroende av priset på el, därför är det bra att vara extra noga med din elanvändning.

Vedpanna – Värmer du med vedpanna behöver du också ha en ackumulatortank för att spara ved och minska utsläppen. Huset behöver ha en fingerande skorsten och element med vattenrör.

Pelletspanna – Pelletshanteringen är till stod del automatiserad vilket underlättar för dig när du ska elda. En villa förbrukar cirka 3,5–5 ton pellets per år. Du måste se till att skötseln och underhållet och din pelletspanna görs regelbundet och ordentligt.

Fjärrvärme

Fjärrvärme är en uppvärmning som tar lite plats i huset, är driftsäker och har låg miljöpåverkan. Fjärrvärmen produceras i fjärrvärmeverk och levereras sedan till din villa via rörledningar i marken. En stor del av fjärrvärmen kommer från biobränslen, men också från sopförbränning och överskottsvärme från till exempel industrier.

För att kunna välja fjärrvärme krävs det att din bostad är placerad nära en fjärrvärmeledning och har ett vattenburet system.

Bidrag för energieffektivisering av småhus

Från och med juli 2023 kan du söka bidrag för att energieffektivisera småhus. För att kunna ansöka om bidraget måste du uppfylla dessa förutsättningar:

  • Du ska helt eller delvis äga och stadigvarande bo i huset
  • Småhuset ska vara el- eller gasuppvärmt
  • Den som utför åtgärderna ska vara godkänd för F-skatt
  • Materialet ska ha beställts tidigast den 8 november 2022
  • Åtgärder får inte göras i utrymmen eller tillbyggnader som inte värmts upp tidigare.

Läs mer om förutsättningarna och gör din ansökan på Boverkets hemsida.