Elavtalet: 

Rörligt elavtal:

  • Påslag 5 öre/kWh inkl. moms
  • Fast avgift 49 kr
  • Ingen bindningstid

Produktionsavtalet: 

Löpande produktionsavtal

Rörlig ersättning med timspot & UG 

Bundet produktionsavtal 3 år

Rörlig ersättning med timspot & UG + 10 öre/kWh