,

Så gör du för att byta till timpris

Har du månadspris men vill byta till timpris? Hur du går till väga beror på när du tecknade ditt elavtal hos oss. 

Tecknade du ditt avtal före 1 april 2022? Då gör du så här för att byta till timpris: 

1.  Börja med att kontrollera om du har en månads- eller timavläst elmätare hemma. Om du inte vet vad du har för elmätare hemma, kontakta ditt nätbolag. Om du redan har en timavläst elmätare, gå direkt till steg 2. Om du har en månadsavläst elmätare maila oss på kundservice@telgeenergi.se så kontaktar vi ditt nätbolag för att få den utbytt till en timavläst. De har då tre månader på sig att kostnadsfritt byta ut den. 

2.  När du har en timavläst elmätare kontaktar du oss på kundservice@telgeenergi.se så att vi kan meddela nätbolaget att de ska börja skicka dina timvärden till oss.

I vissa fall kan det vara så att du redan sedan tidigare har en timavläst elmätare hemma men att ditt nätbolag ändå skickar dina värden månadsvis till oss. Det kan du i så fall se på Mina sidor under "mina avtal" vid "avläsningstyp". Om så är fallet, hör av dig till oss så hjälper vi dig att skicka en begäran till nätbolaget om att få dina timvärden. Det kan dröja upp till tre månader innan ditt nätbolag faktiskt börjar skicka dina timvärden till oss och vi kan börja timdebitera dig. 

Tecknade du ditt avtal efter 1 april 2022? Då gör du så här för att byta till timpris:  

  1. Kontrollera om du har en månads- eller timavläst elmätare hemma. Om du tecknade elavtalet efter 1 april blir du nämligen automatiskt timdebiterad (betalar timpris) om du har en timavläst elmätare hemma. Om du har en månadsavläst elmätare mejla oss på kundservice@telgeenergi.se så kontaktar vi ditt nätbolag för att få den utbytt till en timavläst. De har då tre månader på sig att kostnadsfritt byta ut den. Dubbelkolla gärna på Mina sidor så att det under "mina avtal" vid "avläsningstyp" står timavläst. Om så inte är fallet, hör av dig till oss så hjälper vi dig att skicka en begäran till nätbolaget om att få dina timvärden. Det kan dröja upp till tre månader innan ditt nätbolag faktiskt börjar skicka dina timvärden till oss och vi kan börja timdebitera dig.

Tänk på detta om du vill byta till timpris 

När du väl bytt till timpris är det inte säkert att du kan gå tillbaka till månadsdebitering eftersom många nät- och elbolag inte tillåter det. Om du inte redan är timdebiterad kan det därför vara bra att tänka över hur stor del av förbrukningen du verkligen kan flytta till de billigare timmarna på dygnet. Om du inte har möjlighet att förändra ditt förbrukningsmönster kan det nämligen bli dyrare med timpris. Har du däremot utrymme att vara flexibel och är intresserad av att följa elprisets utveckling över dygnet kan det vara idé att byta till timpris. 

Rörligt eller Tryggt elavtal?

Både Rörligt elavtal och Tryggt elavtal fungerar som timprisavtal om du har timavläsning. Timprisavtal är nämligen inte ett eget elavtal utan det beskriver egentligen bara att du är timavläst, timdebiterad och därför betalar ett timpris för elen i stället för månadspris.