,

Spotpriset just nu 

Här kan du se vad spotpriset på Nord Pool Spot, den nordiska elbörsen är i dag. Klockan 15 varje dag publiceras även morgondagens spotpris. Du kan även se vad spotpriset varit historiskt sett från och med 2019 och framåt. 

Priserna som visas i grafen är inköpspris från Nord Pool.
Här kan du läsa vad elpriset består av

vindkraftverk vid vatten

Så använder du grafen

1.  Välj det elområde som du bor i. Osäker? Kolla upp ditt elområde här

2. Välj det datum du vill se priserna för. Efter kl 15.00 kan man se nästkommande dygns priser

3. Välj om du vill visa priserna för en dag, tre dagar eller en vecka framåt. För framtida priser kan du kan endast se nästkommande dygn

4. Om du önskar jämföra priserna kan du välja mellan föregående period eller föregående år

Vad består elpriset av?

Vad innebär egentligen begreppet spotpris, vilka faktorer styr priset och hur påverkar det din elräkning?

Läs mer om spotpris

Elprishistorik

Är du nyfiken på att se hur elpriset förändrats under de senaste åren? Vi  rapporterar löpande prisutvecklingen på marknaden.

Se elprishistoriken

Nytt på elmarknaden

Vi lyfter kontinuerligt aktuella omvärldshändelser som påverkar utvecklingen på elmarknaden.

Läs senaste nytt om elmarknaden