,

Rörligt elavtal utan påslag - för dig som är kund

Funderar du på om rörligt elpris utan påslag är någonting för dig? Vi vill att du ska känna dig trygg i ditt val av elavtal. Ett rörligt elavtal innebär att ditt elpris följer utvecklingen på elbörsen. Rörligt avtal utan påslag betyder att du betalar en något högre fast månadsavgift på 99 kr i månaden, men inga extra påslag på ditt elpris.

Detta avtal går endast att teckna av befintlig kund.

Förnya mitt elavtal

Vad innebär rörligt elpris?

Elpriset rör sig upp och ner efter marknadens svängningar. Ett rörligt elavtal innebär att ditt elpris varierar från månad till månad. Det rörliga elpriset utgår från det så kallade spotpriset som sätts på den nordiska elbörsen, NordPool. Flera faktorer som påverkar vad det rörliga elpriset blir:

 • Utbud. Alltså hur mycket produktion vi har tillgång till
 • Efterfrågan. Hur mycket el vi använder vi
 • Vilken typ av elproduktion vi har, är det mycket förnybar energi eller måste vi importera
 • Vilket elområde du bor i

Månadspris eller timpris?

Det finns två olika typer av elmätare nätbolagen använder för att läsa av din el. Den ena mäter din elanvändning per timme och den andra mäter din elanvändning under hela månaden. Detta påverkar ditt elpris.

Om du har en mätare som läser av månadsvis så får ditt nätbolag information om hur mycket du har förbrukat en gång per månad och du får ett månadsmedelpris på el. Du får alltså ett snittpris över hur priset varierat under månaden och det slås ut över hur många timmar du använt el.

Om du har en mätare som läser per timme så får du betala ett timpris, vilket betyder att du betalar det faktiska priset för din elanvändning just den timmen. Det innebär också att du kan påverka ditt totala elpris genom att flytta din elförbrukning från dyrare till billigare timmar. Har du ingen timavläst elmätare så kan du anmäla till ditt nätbolag att du vill ha det. Nätbolaget har då tre månader på sig att byta din elmätare utan kostnad. Tänk på att det kan ta upp till tre månader för ditt nätbolag att skicka dina timvärden till elbolaget innan du blir timdebiterad varje månad. På Mina sidor ser du om du har en månads- eller timavläst mätare.

Förutom spotpriset på den nordiska elbörsen tillkommer bland annat handelsavgifter för att köpa el, elcertifikatsavgift, påslag, årsavgift samt moms. Tillsammans blir det ditt slutliga pris.

Hur mycket varierar ett rörligt elpris?

Man kan aldrig vara säker på hur mycket ett rörligt elpris kommer att variera - en månad kan priset vara lägre medan det nästa månad kan gå upp. Därför bör du alltid ha utrymme för svängningar i elpriset i din privatekonomi. Generellt sett brukar elpriset vara lägre under sommarhalvåret och högre under vinterhalvåret, men på senare år har vi även sett exempel på det motsatta. Under vinterhalvåret förbrukar vi i regel mer el och därför är elkostnaden ofta större än under sommarhalvåret.

Två typer av rörligt elavtal hos Telge Energi

På Telge Energi vill vi ge dig det bästa elavtalet för just dig. När du väljer oss som elleverantör kan du räkna med att du får el från sol, vind och vatten som är märkt med Bra Miljöval. Du får också trygga villkor och riktigt god kundservice. Om du har frågor eller funderingar kring om ett rörligt elavtal skulle passa dig finns vi givetvis till hands för att bolla dina tankar och ge råd.

Vi har två typer av rörligt elavtal. Detta för att du som kund ska kunna hitta det som är mest förmånligt för ditt boende. För vissa är en lägre fast avgift viktigt och för andra är det att elen inte har några påslag som blir bäst.

Rörligt elavtal utan påslag: 

 • Inga påslag
 • Fast avgift 99 kr inkl. moms
 • Ingen bindningstid

Rörligt elavtal:

 • Påslag 5 öre/kWh inkl. moms
 • Fast avgift 49 kr
 • Ingen bindningstid
 • Erbjudande: 12 mån fri fast avgift - spara 588 kr*

Läs mer om rörligt elavtal

*Erbjudandet gäller för nya kunder som tecknar rörligt elavtal på telgeenergi.se.