,

Rörligt elavtal

  • Rörligt elavtal med automatiskt timpris eller månadspris efter de värden vi får från din elmätare
  • Ingen bindningstid och 1 kalendermånads uppsägningstid
  • Månadsavgift 49 kr
  • Påslag 5 öre
Vart ska elen?
Hur många rum?
Beräknad årsförbrukning
Uppskattad årsförbrukning
Vi kan inte hitta postnummer {{postcode}}

Rörligt avtal

Rörligt elavtal
{{ loptider.selected.pris.prisjustering.namn }} (Rabatten kommer dras på din första faktura) {{ formatService.format_kr(loptider.selected.pris.prisjustering.belopp.inkMoms) }}
{{ prisService.jamforsprisText(loptider.selected.pris.prisinformation) }}

Ett rörligt elavtal innebär att ditt elpris följer utvecklingen på elbörsen. Utslaget över tid har det historiskt visat sig vara det billigaste alternativet.

 

Ett rörligt elavtal innebär att ditt elpris följer utvecklingen på elbörsen. Utslaget över tid har det historiskt visat sig vara det billigaste alternativet.

 

Vad innebär Rörligt elavtal?

Elpriset rör sig upp och ner efter marknadens svängningar. Ett rörligt elavtal innebär att ditt elpris varierar från månad till månad. Det rörliga elpriset utgår från det så kallade spotpriset som sätts på den nordiska elbörsen, NordPool. Det finns flera faktorer som påverkar vad det rörliga elpriset blir:

  • Utbud, alltså hur mycket produktion vi har tillgång till
  • Efterfrågan, hur mycket el vi använder
  • Vilken typ av elproduktion vi har. Finns det mycket förnybar energi eller måste vi importera?
  • Vilket elområde du bor i

Hur mycket varierar ett rörligt elpris?

Man kan aldrig vara säker på hur mycket ett rörligt elpris kommer att variera - en månad kan priset vara lägre medan det nästa månad kan gå upp. Därför bör du alltid ha utrymme för svängningar i elpriset i din privatekonomi. Generellt sett brukar elpriset vara lägre under sommarhalvåret och högre under vinterhalvåret, men på senare år har vi även sett exempel på det motsatta. Under vinterhalvåret tenderar vi däremot att förbruka mer el vilket gör att den slutliga elkostnaden ofta blir större oavsett under denna period jämfört med sommarhalvåret.

Hur fungerar det med månadspris och timpris?

Rörligt elavtal fungerar oavsett om du har månadspris eller timpris. Här kan du läsa mer om månadspris och timpris och hur du går tillväga om du vill bli ha timpris i ditt elavtal.

Så tycker kunderna