,

Förvaltat elavtal

Förvaltat elavtal (hette tidigare Tryggt elavtal) är ett förvaltat elavtal som funnits hos Telge Energi i mer än tio år. Förvaltat elavtal är ett långsiktigt val som skiljer sig från ett rörligt elavtal och passar dig som över tid vill ha en större förutsägbarhet i ditt elpris och som vill  undvika extrema toppar i det rörliga spotpriset. Precis som alla andra produkter utvärderas Förvaltat elavtal löpande för att säkra att vi erbjuder en produkt som motsvarar våra kunders efterfrågan. Förvaltat elavtal passar inte alla, men kontakta gärna vår kundservice så hjälper vi dig att komma fram till rätt val. 

Är du redan kund och har Förvaltat elavtal, klicka här för att läsa mer om marknadsläget och de senaste priserna.

OBS. När du klickar på länken kommer du behöva logga in på Mina Sidor först för att kunna läsa artikeln.

Förvaltat elavtal är ett förvaltat elavtal där största delen av priset består av prissäkringar som görs på förhand på terminsmarknaden på Nasdaq. Det är en annan börs vi handlar från än den som påverkar priset för el i vårt Rörliga elavtal som kallas Nord Pool. Dessa prissäkringar, terminspriser, är gemensamma för alla aktörer på elmarknaden. Prissäkringarna baseras på vad marknaden tror att framtidens el kommer att kosta på den rörliga marknaden. Varje handelsdag gör vi små prissäkringar för de kommande 12 månaderna.

Vårt mål är att prissäkra upp till 80% av din förväntade förbrukning inför varje leveransmånad. Resterande del av förbrukningen exponeras mot det rörliga spotpriset på Nord Pool och kommer att påverka ditt elpris upp eller ned beroende på om det rörliga elpriset blir högre eller lägre än det säkrade priset.

Genom att göra små prissäkringar varje dag skapas förutsättningar för ett mer stabilt pris över tid. Ju längre avtalet löper desto fler prissäkringar har vi hunnit göra. Därför är det först efter 12 månader som den utjämnande effekten av det förvaltade elavtalet märks av. Eftersom vi prissäkrar delar av din el framåt i tiden så får du ett mer förutsägbart elpris som du kan läsa i de prognosrapporter vi skickar dig varje kvartal.    

Förvaltat elavtal:

  • 3 månaders uppsägningstid
  • Påslag 3 öre/kWh inkl. moms

Vill du teckna det här avtalet?

Ring oss på 010-810 99 27 så hjälper vi dig. Vi finns tillgängliga måndag till torsdag 8.30-17.00 och fredagar 8:30-15.00.
 

Ring mig och teckna elavtal

Vanliga frågor

Sökresultat


Hur mycket varierar elpriset i Förvaltat elavtal?

I och med att upp mot 80% av priset i Förvaltat elavtal baseras på prissäkringar som gjorts sedan månaden innan du startade avtalet är syftet att skapa ett långsiktigt, stabilt elpris där du undviker extrema pristoppar men också dalar. Effekten blir ett mer utjämnat pris över tid. Du kan via kvartalsrapporter få prognoser på vad elpriset kommer att bli det närmaste året.

Grafen ovan är en generell visualisering av prisskillnaden mellan Förvaltat (tidigare Tryggt) och Rörligt elavtal. 

Om du vill se faktisk statistik på prisskillnader över tid mellan våra förvaltade elavtal och rörligt elavtal kan du göra det här: prishistorik

Observera dock att Förvaltat elavtal och Rörligt elavtal är två helt olika avtal där elen köps in från två olika börser, på olika sätt och vid olika tidpunkter. Därför kan inte priset per kWh i det Rörliga elavtalet jämföras med priset per kWh i det Förvaltade elavtalet som är förvaltat och upphandlat på annan börs. Månatliga jämförelser kommer inte ge en helhetsbild över tid.

Hur vet jag vad priset blir?

Vi håller dig uppdaterad om ditt elpris för kommande 12 månader genom att regelbundet skicka en prisprognos till dig. I den gör vi en uppskattning på ungefär hur mycket du kommer att få betala den närmaste perioden. I prisprognosen kan du förvänta dig att vi hunnit prissäkra upp emot 80% av din förbrukning för den närmaste månaden, men ju längre fram i tiden vi kommer desto mindre volym har vi hunnit prissäkra och desto osäkrare blir därför också prognosen (12 månader framåt har vi endast hunnit prissäkra runt 10-20%).

När kan avtalet starta?

Du kan teckna Förvaltat elavtal när som helst på året, men vi behöver en kalendermånads framförhållning för första prissäkringen. Om avtalet startar tidigare än så, inleds avtalet med ett rörligt pris. Avtalet löper tillsvidare med en uppsägningstid på 3 månader.

Månadspris eller timpris?

Har du en månads- eller timavläst elmätare? Med en timavläst mätare får du ett timpris och har möjlighet att påverka din elräkning genom att styra förbrukningen till de billigare timmarna på dygnet. Här kan du läsa mer om månadspris och timpris och hur du går tillväga om du vill bli timavläst.

Vi guidar dig rätt

På Telge Energi vill vi ge dig det bästa elavtalet för just dig. När du väljer oss som elleverantör kan du alltid räkna med att du får el från sol, vind och vatten. Du får också trygga villkor och riktigt god kundservice. Om du har frågor eller funderingar kring om Förvaltat elavtal skulle passa dig finns vi givetvis till hands för att bolla dina tankar och ge råd.