,

Tryggt elavtal

Säkra elpriset med Tryggt avtal – med vårt förvaltade Tryggt elavtal klipper du pristopparna.

Teckna elavtal

Med Tryggt elavtal behöver du inte tänka så mycket på elpriset – vi gör det åt dig. Vi säkrar regelbundet ditt elpris vilket innebär att du får en förutsägbarhet och därmed inte lika stora svängningar som ett rörligt avtal.

  • Varje dag gör vi prissäkringar för upp till ett år framåt. Resultatet blir ett jämnare och mer förutsägbart pris.
  • Priset ändras från månad till månad, fast med mindre svängningar än ett rörligt pris eftersom vi säkrar priset på ett års sikt.
  • Det blir alltså inte det absolut lägsta priset som är tillgängligt vid varje givet tillfälle, men du klipper samtidigt topparna då elpriset är som högst.

Hur mycket varierar elpriset i Tryggt elavtal?

Det rörliga elpriset rör sig upp och ner efter marknadens svängningar och det är inte lätt att förutspå hur elpriset kommer att utvecklas. Med Tryggt elavtal säkrar vi regelbundet elpriset för din och andra kunders framtida förbrukning. Priset säkras dagligen för kommande 12 månader. Därför är det först efter 12 månader som den stora effekten av det förvaltade avtalet märks. Bäst av allt, du slipper plötsliga prishöjningar och höga pristoppar.

Hur vet jag vad priset blir?

Vi håller dig uppdaterad om ditt framtida elpris (12 månader) genom att regelbundet skicka en prisprognos till dig. Därmed vet du i förväg ungefär hur mycket du kommer att betala den närmaste perioden. I prisprognosen kan du förvänta dig att upp emot 80 % är säkrat för den närmaste månaden (vid det tillfället är din månad 11-12 endast säkrat till 10-20 %).

Tryggt elavtal kan starta när som helst på året, men vi behöver en kalendermånads framförhållning för första prissäkringen. Om avtalet startar tidigare än så, inleds avtalet med ett rörligt pris. Avtalet löper tillsvidare med en uppsägningstid på 6 kalendermånader.

Månadspris eller timpris?

Det finns två olika typer av elmätare nätbolagen använder för att läsa av din el. Den ena mäter din elanvändning per timme och den andra mäter din elanvändning under hela månaden. Detta påverkar ditt elpris.

Om du har en mätare som läser av månadsvis så får ditt nätbolag information om hur mycket du har förbrukat en gång per månad och du får ett månadsmedelpris på el. Du får alltså ett snittpris över hur priset varierat under månaden och det slås ut över hur många timmar du använt el.

Om du har en mätare som läser per timme så får du betala ett timpris, vilket betyder att du betalar det faktiska priset för din elanvändning just den timmen. Det innebär också att du kan påverka ditt totala elpris genom att flytta din elförbrukning från dyrare till billigare timmar. Har du ingen timavläst elmätare så kan du anmäla till ditt nätbolag att du vill ha det. Nätbolaget har då tre månader på sig att byta din elmätare utan kostnad. Tänk på att det kan ta upp till tre månader för ditt nätbolag att skicka dina timvärden till elbolaget innan du blir timdebiterad varje månad. På Mina sidor ser du om du har en månads- eller timavläst mätare.