,
Elförbrukning villa - ringdiagram
Nyhet

Publicerad:

3 effektiva sätt att sänka elräkningen

Ringdiagrammet ovan visar tydligt att den största delen av elförbrukningen i en villa går till uppvärmning, både i form av själva temperaturen i huset och i form av varmvatten.  Därför är det också på det området som fokus bör ligga när du ska se över din förbrukning och vad du kan göra själv för att sänka elräkningen. 

Åtgärder för att sänka elförbrukningen

  1. Fundera på om det går det att hitta smidigare sätt att värma hushållet på. Går det att sänka värmen ett par grader? Du kan sänka cirka 5% av uppvärmningskostnaden för varje grad du sänker.
  2. Att värma vatten kostar också en hel del. Därför är det smart att ställa sig frågan: Hur mycket varmvatten förbrukar jag och mitt hushåll? Går det att duscha mer sällan eller att duscha lite snabbare? 5 minuters dusch drar cirka 2,2 kWh. Om fyra personer kortar ner duschen med 5 minuter var varje dag kan cirka 3200 kWh sparas på ett år. Med 2 kronor/kWh blir det en besparing på 6400 kr per år, 535 kronor/månad.
  3. Kolla upp vad som förbrukar mest energi för att få kontroll. På grafen ser vi att stor del går åt i köket. Till matlagning och kyl och frys. Det går att köpa elmätare på de flesta elektronikföretag. Det går också att göra ”dumma” produkter smarta. Till exempel kan du sätta wifi-kontakter som går att styra via exempelvis en app. På så sätt kan du justera temperatur och belysning.

Bonustipset! Hos oss betalar du bara för den el du använder, men i din totala utgift för att få el måste du också betala avgifter till ditt nätbolag. De olika nätbolagen ser nu över hur de kan nyttja kapaciteten som finns i näten så effektivt som möjligt. Målet är en jämnare belastning med mindre effekttoppar.