,
Par i soffa tittar på datorn tillsammans

Bli elsmart med elordlistan

Nätavgift, elområden, ursprungsgarantier och elcertifikat - vet du egentligen vad alla krångliga elord betyder? För att hjälpa dig att bli elsmart har vi tagit fram en elordlista som hjälper dig navigera rätt i eldjungeln.

Säkringen avgör hur mycket el du kan använda och benämns i Ampere, A. En rätt dimensionerad säkring bryter strömmen i en ledare om strömmen blir större än tillåten för ledaren i fråga. Strömmen kan bli större än tillåten vid överbelastning eller kortslutning.

Anläggnings-ID är ett unikt 18-siffrigt nummer som berättar vilken elmätare som tillhör din bostad. Ungefär som ett personnummer för din elmätare.

För att kunna teckna ett elavtal behövs detta nummer. Vanligtvis kan vi hjälpa dig att söka reda på ditt anläggnings-ID när du tecknar ett elavtal, annars kan du hitta den på din faktura. Anläggnings-ID börjar alltid med 735 999. 

Telge Energi är ett elhandelsbolag. Som elhandelsbolag köper vi el från elproducenter och säljer vidare till dig som kund. Sedan 1996 väljer du själv från vilket elhandelsbolag du vill köpa el och vilken typ av avtal du vill ha.

Elcertifikat utgör en del av din elkostnad. Den summan går till de som producerar förnybar el, som ett sorts incitament eller belöning, i syfte att öka andelen förnybar energi på marknaden och driva på utvecklingen. Även du som har solceller hemma och ett produktionsavtal med oss kan få denna ekonomiska ersättning.

Alla bostäder har en elmätare. Det finns elmätare som klarar av att läsa av din elförbrukning varje timme (timavläst elmätare) och elmätare som bara kan läsa av din elförbrukning en gång i månaden (månadsavläst elmätare). Elmätaren läses av automatiskt av ditt nätbolag som sedan skickar dina värden till oss.

Utöver kostnaden för den el du förbrukar måste du även betala en elnätsavgift till ditt elnätsbolag. Till skillnad från ditt elbolag har du inte möjlighet att välja vilket nätbolag du vill ha utan det bestäms beroende på vilket nätbolag som äger elnätet där du bor. Elnätsbolagen sätter sina egna priser, däremot övervakas prissättningen av Energimarknadsinspektionen i deras roll som tillsynsmyndighet.

Det är elnätsbolaget som äger både ledningarna som elen transporteras i och din elmätare. Det är även de som underhåller ledningarna och ansvarar för att elen levereras till rätt plats. Om du inte vet vem som är ditt elnätsbolag hittar du det enkelt på nätområden.se

Bor du i Södertälje med omnejd är det Telge Nät som ansvarar för elnätet. 

I dag sker den största elproduktionen i norr samtidigt som förbrukningen där är minst. I södra Sverige är det tvärtom, där är förbrukningen som högst men produktionen som minst. Den statliga myndigheten Svenska Kraftnät har därför delat in Sverige i fyra elområden för att försöka få bukt med obalansen mellan produktion och förbrukning i olika delar av Sverige.

Elområdena ska stimulera att nya kraftverk byggs där det är underskott på el. Tanken är också att elnätet ska förstärkas för att kunna föra över mer el inom Sverige. För dig som kund betyder det här att elpriset varierar beroende på var i landet du bor.

Den mängd el som kan levereras vid varje givet tillfälle kallas för eleffekt.

Energiskatten är en svensk punktskatt som du betalar på din elnätsfaktura. Energiskatten betalas för varje enskild kilowattimme som du använder vilket innebär att kostnaden varierar under året. Du kan sänka din kostnad för energiskatten genom att minska din elförbrukning. Energiskatten ändras varje år och 2022 är energiskatten 45 öre (inklusive moms) per kWh.

För konsumenter som bor i kommuner med reducerad elskatt* görs dock ett avdrag med 9,6 öre per kilowattimme. Den reducerade energiskatten 2022 uppgår till 26,4 öre per kWh exklusive moms eller till 33 öre per kWh med moms inkluderat.


*Hushållskunder i följande kommuner och län har reducerad energiskatt

Samtliga kommuner i Norrbottens län, Västerbottens län och Jämtlands län.

Västernorrlands län: Sollefteå, Ånge och Örnsköldsviks kommun.

Gävleborgs län: Ljusdals kommun.

Värmlands län: Torsby kommun.

Dalarnas län: Malung-Sälen, Mora, Orsa och Älvdalens kommun.

Även om det finns tillräckligt med effekt i elsystemet som helhet så kan det uppstå problem med att överföra den till kunderna inom ett mer avgränsat geografiskt område. Detta gäller speciellt överföringen till så kallade förbrukningscentra, såsom storstäder, men även och andra större uttagskunder som serverhallar eller elintensiv industri.

Kilowatt, är samma sak som tusen watt. Watt är måttenheten som används för att mäta hur mycket energi som går åt under en viss tid. Olika apparater i ditt hem drar olika stor mängd watt. 

På din elfaktura står det inte kilowatt, utan kilowattimme, vilket förkortas kWh. Det du betalar för är alltså den tiden som du använt ett visst wattal.

Nord Pool är den nordiska elbörsen som elbolagen köper in el på som sedan säljs vidare till privatkunder och företag i Sverige. Nord Pools spot elpris sätts per timme utifrån ett auktionsförfarande, där de billigaste produktionsanläggningarna används först och därefter de dyrare. 

Nord Pool ägs av de statliga bolagen i respektive medlemsländer som också äger huvudledningarna i sina länder. Har vi till exempel ett överskott på el i Sverige kan vi exportera denna el till våra grannländer, och skulle vi ha brist på el kan vi i stället importera el.

Kostnaden du betalar till ditt nätbolag kallas för elnätsavgift eller elnätsabonnemang och består av:

En fast årsavgift (kr/år) – kostnaden du betalar för att ha el i din bostad.
En rörlig elöverföringsavgift (öre/kWh) – kostnaden du betalar för att elen ska komma hem till dig. Baseras på elen du använt.
Energiskatt (öre/kWh) – skatter och avgifter som går till staten och måste betalas enligt lag.

Spotpriset är det marknadspris som elbolagen köper in elen för på Nord Pool och ligger på så sätt till grund för det rörliga elpriset. Utöver detta tillkommer även saker som handelskostnader, ursprungsgarantier, elcertifikat och skatter.

Se vad spotpriset är just nu

Vid månadsavläsning läser din elmätare av din förbrukning en gång i månaden och skickar informationen till ditt nätbolag. Du får då ett månadsmedelpris på elen.

Vid timavläsning läser din elmätare av din förbrukning varje timme och skickar informationen till ditt nätbolag. Ditt elpris baseras då på vad elen kostar just de timmar då du förbrukar den.

I vissa fall kan det vara så att du har en timavläst elmätare men att ditt nätbolag fortfarande skickar dina värden månadsvis till oss. Om du är kund hos oss kan du se din avläsningstyp på Mina sidor. Om du är månadsavläst men vill bli timavläst och betala timpris, läs vår timprisguide för att se hur du går tillväga.

När du betalar timpris kallas vi det för att du blir timdebiterad. På samma sätt säger vi att du blir månadsdebiterad när du betalar månadspris för elen.

Om du har timpris innebär det att ditt elpris baseras på vad elen kostar just de timmar då du förbrukar den.Om du har månadspris betalar du i stället ett månadsmedelpris för elen.

För att kunna få timpris måste du först ha en timavläst elmätare och ditt nätbolag måste skicka dina timvärden till oss. I vår timprisguide kan du läsa hur du gör för att byta till timpris.

Både Rörligt elavtal och Förvaltat elavtal fungerar som timprisavtal om du har timavläsning. Det är alltså inte ett eget avtal utan har endast att göra med hur din elförbrukning mäts och debiteras.

Läs mer om våra elavtal

Ursprungsgarantin visar vilken typ av energikälla som elen kommer ifrån. Ursprungsgarantier kan utfärdas för alla typer av elproduktion.  Vi redovisar ursprungsgarantierna på din faktura så att du kan vara säker på att vi köper in lika mycket förnybar el som du förbrukar.