,

Allt du behöver veta om spotpris på el

Vill du öka din kunskap som elkonsument för att kunna ta mer välgrundade beslut rörande din elkonsumtion och ditt elavtal? Då är det en god idé att ha kännedom om spotpriset på el. Men vad innebär egentligen begreppet spotpris, och hur påverkar det din elräkning? Det förklarar vi här! Du som är nyfiken på att se hur spotpriset på el har sett ut från månad till månad under de senaste åren kan även se detta längre ned på denna sida.

Spotpris på el – så fungerar det

Spotpris på el är det marknadspris som elleverantörerna köper in elen för och är på så sätt grunden till ditt elpris. För den skandinaviska elmarknaden är det den nordiska elbörsen Nord Pool som är normgivande. Nord Pools spot elpris sätts per timme utifrån ett auktionsförfarande, där de billigaste produktionsanläggningarna används först och därefter de dyrare. 

Detta påverkar spotpriset på el

  • Tillgång och efterfrågan

Precis som med mycket annat är det tillgång och efterfrågan som styr spotpriset på el. Ju mer el som finns desto billigare blir elen för dig som konsument, alltså!

  • Efterfrågan på el från industrin

Eftersom industrin står för så mycket om 40 % av Sveriges totala elanvändning påverkar detta spotpriset på el. Om efterfrågan är hög stiger alltså spotpriset på el och vice versa.

  • Väderförhållanden

Både utomhustemperaturen och mängden nederbörd är exempel som påverkar spotpriset på el. Utomhustemperaturen påverkar Nord Pools elpris eftersom den påverkar efterfrågan på el från bostadssektorn (då fastigheterna värms upp med el) och mängden nederbörd påverkar utbudet av el från vattenkraftverken. 

  • Priset på utsläppsrätter

EU:s system för handel med utsläppsrätter är ett styrmedel för att minska utsläppen av växthusgaser. Priset på utsläppsrätter har en direkt inverkan på elpriset. 

Vad är Nord Pool?

Nord Pool är Europas största marknadsplats för el, där elbolagen köper in den el som sedan säljs vidare till privatkunder och företag i Sverige. Nord Pools spot elpris styr alltså de rådande priserna på den svenska elmarknaden.

Elen produceras huvudsakligen i det område den levereras, dock förekommer import av el i vissa fall. Har vi till exempel ett överskott på el i Sverige kan vi exportera denna el till våra grannländer, och skulle vi ha brist på el kan vi istället importera el.

Så påverkar Nord Pools spot elpris din elräkning

Det rörliga elpriset i Sverige bygger på Nord Pools spot elpris. Detta innebär alltså att Nord Pools elpris ligger till grund för rörliga elavtal. Inköpspriset - alltså Nord Pools elpris - varierar över tid baserat på de ovan nämnda faktorerna som tillsammans avgör spotpriset på el. Det fungerar på ett liknande sätt som bankränta: går elpriset ned betalar du mindre och går det upp betalar du mer. Detta innebär att du aldrig kan veta säkert vad din elkostnad kommer landa på vid en given månad. 

jan feb mars april maj juni juli aug sep okt nov dec
-

Alla priser i ören

* Genomsnitt per år över de månader som är tillgängliga.

Det här påverkar också ditt elpris

Ditt elpris är komplext och spotpriset är endast en del av priset du som elkonsument betalar. Din elräkning påverkas, förutom av spotpriset, även av flera andra faktorer. Här kan du läsa mer om volymvägning, handelskostnader, ursprungsgarantier, elcertifikat och skatter som också har en inverkan på slutpriset på din elräkning.