,

Prishistorik

Här kan du som är nyfiken se hur elpriset utvecklats under de senaste åren. Historiken visar att ett rörligt avtal har lönat sig bra på lång sikt. För dig med lite högre förbrukning som vill undvika plötsliga, höga, pristoppar rekommenderar vi ett förvaltat avtal.

Det rörliga elpriset består av ett inköpspris med ett påslag. Inköpspriset varierar från månad till månad och i tabellen ser du hur det har sett ut de senaste åren. Priserna som visas där avser elområde 3.

I inköpspriset ingår bland annat spotpriset som baseras på vad varje timme kostar att köpa på Nord Pool, kostnad för balanskraft och avgifter till Svenska Kraftnät för att vi använder elnätet.

jan feb mars april maj juni juli aug sep okt nov dec
-

Alla priser i ören

* Genomsnitt per år över de månader som är tillgängliga.

Prishistorik - förvaltat elpris jämfört med rörligt elpris

Förvaltat pris jämfört med rörligt pris