,
Childrens Climate Conference

Children' Climate Conference 2015

Klimattoppmötet COP21 i Paris var sista chansen för världens ledare att komma överens om nya gemensamma riktlinjer och löften för att klara klimatmålen, men en röst saknades, barnens. Det var deras framtid som stod på spel, men de var inte inbjudna till förhandlingsbordet. 

I november 2015 tog därför Telge Energi initiativet till Children’s Climate Conference. Barn från hela världen reste till Södertälje, 64 barn från 22 länder deltog, och på plats fanns representanter från olika ursprungsbefolkningar som redan drabbats hårt av klimatförändringarna.

På barnens konferens skapades en kommuniké med krav som lämnades över till världens ledare vid klimattoppmötet COP21 i Paris 2015.

Läs om deras insikter och vad de kom fram till i deras kommuniké här.

Om Children's Climate Conference

Syftet med Children's Climate Conference var att utifrån barnens perspektiv diskutera klimatfrågan, låta barnen utbyta erfarenheter och knyta vänskapsband över nationsgränser. Och samtidigt påminna världens ledare om att de missat att lyssna på den viktigaste rösten i klimatfrågan – barnens.

Politiker vill höra från barnen

När barnen inledde Children's Climate Conference välkomnades de till Södertälje och Sverige av kommunstyrelsens ordförande Boel Godner, som hyllade initiativet och var intresserad av barnens berättelser. Dåvarande biståndsminister, Isabella Lövin, gästade konferensen och tog del av barnens upplevelser av klimatsituationen från deras hemländer. Den dåvarande miljöministern och vice statsminister, Åsa Romson, bjöd in alla konferensdeltagare till ett besök på riksdagen för samtal. På plats presenterade barnen sin kommuniké för ministern som också var Sveriges representant vid COP21 i Paris.

Tillsammans skapade barnen en lista med åtgärder och krav som de ansåg nödvändiga för att skapa positiv hållbar utveckling för världen och kommande generationer. Förhoppningen var att kunna överlämna denna kommuniké till världens ledare vid det stora klimattoppmötet COP21 som hölls i Paris i december 2015.

Mot oddsen - Barnen bjuds in till klimattoppmötet i Paris

Children's Climate Conference i Södertälje blev väldigt uppmärksammat i media och ryktet om "barnens klimatkonferens" spred sig snabbt runt om i världen. Och mot alla odds bjöds barnen in att delta på klimattoppmötet COP21 i Paris. Något liknande har aldrig tidigare skett.

Inför en samlad presskår från hela världen framförde barnen sina krav och kommuniké till, Christiana Figueres, högsta chefen för FNs klimatkonvention, samt FNs generalsekreterares sändebud Ahmad Alhendawi.