,
Trine

Från fotogen till solkraft i Tanzania

I Tanzania har många människor fortfarande ingen elektricitet, men invånarna i byn Morogoro kan nu både se på TV, ladda sina telefoner och de har tillgång till ljus för att läsa läxor även kvällstid.

Tillsammans med crowdinvestingföretaget TRINE har Telge Energi sett till att utbyggnad av solceller i byn har genomförts. Över 3000 personer har nu fått tillgång till solkraft. Det minskar inte bara användandet av fotogenlampor och andra fossila energikällor. Det förändrar deras liv. 

El från solceller till by i Tanzania

Se fler av våra initiativ som förändrar liv.

Snabba fakta om solcellsinitiativet med Trine

  • Resultat

    Sommaren 2016 anlände solcellerna till byn och installationen påbörjades. Under 2017 installerades solcellssystemen hos familjer i byn och tack vare initiativet har nu över 3000 personer tillgång till solenergi.
  • Fakta

    Över 3 000 personer i 675 hushåll har fått tillgång till el via solceller i byn. Solcellerna har ersatt fotogenlampor och andra fossila energikällor. Under de första 1,5 åren bidrog initiativet till cirka 382 ton minskade CO2-utsläpp.
  • Plats

    Morogoro ligger i östra Tanzania. Tillsammans med TRINE har Telge Energi bidragit till att minska både energifattigdom och utsläpp.

Solceller renar luften och ger barn mer fritid

I Tanzania bor många människor i avlägsna byar, som inte har tillgång till elektricitet. Tillgång till det fasta elnätet är heller inte pålitligt då det är mycket vanligt med strömavbrott - både planerade och oplanerade. Människorna i byarna eldar därför ofta med fotogen för att få ljus i kvällsmörkret.

Att andas fotogenångor motsvarar ungefär att röka två paket cigaretter om dagen. Fotogen är också en brandrisk, och kan orsaka både allergier och hudcancer. Dessutom kostar det ungefär 10 gånger mer att elda med fotogen än att använda en solcellsdriven lampa.

Genom projektet har vi lyft människor från energifattigdom. Tanken är att solcellerna ska tränga undan användning av fotogenlampor och andra fossila energikällor. Solcellsinstallationen medför runt 382 ton minskade koldioxidutsläpp under 1,5 år och minskade kostnader för det dyra fotogenet. Då det ofta är barnens uppgift att både åka långt för att köpa fotogen och att samla och bära hem ved till matlagning, så får de nu mer tid för läxor och kompisar.

Telge Energi har stöttat projektet under 1,5 år under genomförandet genom att investera i 50% av projektets kostnad.

En solcellsanläggning ska räcka till belysning, telefonladdning, radio och TV för att få åtkomst till information. Det finns även större anläggningar för lokala entreprenörer som vill utvecklas.

Datum för genomförande

Juni 2016 – december 2017.

Mål

Lyfta människor ur energifattigdom, förbättra hälsa och långsiktig hållbarhet genom att möjliggöra tillgång till förnybar el.

Milstolpar

24 juni 2016: Utrustning anländer till Morogoro.

Augusti 2016: Hushållen kan börja få tillgång till solel.

2017: De flesta planerade hushåll har skaffat och fått tillgång till solceller.

Samarbetsparters

TRINE och SolarGrid, solcellsentreprenör i Afrika, som har installerat och driftsatt solcellsutrustningen hos hushållen.