,

Sälja vindandelar

Styrelsen för Telge Energi vind ekonomisk förening ser återköp som en viktig del av service till medlemmarna och har därför beslutat att enligt stadgarna återköpa andelar till aktuellt värde från och med den första december 2015. 

Styrelsen har även infört en ny rutin att årligen fastställa aktuellt värde och återköpspris på andelar. 

Aktuell återköpspolicy för föreningen

  • Återköp – Föreningen återköper andelar till aktuellt Återköpspris som från och med 1 januari 2023 är 320 kr/andel.
  • Föreningen återköper maximalt 1000 andelar under kalenderåret 2023.
  • Medlemmen erhåller likvid inom 60 dagar.
  • Sälja själv – Medlem kan sälja sina andelar själv till valfritt pris. Medlem som säljer andelar fyller i en överlåtelseblankett som skall signeras av båda parter och skickar den ifyllda blanketten till Telge Energi kundservice som registrerar överlåtelsen.

Information om nytt Återköpspris från 1 januari 2023

Styrelsen har beslutat att höja Återköpspriset från 186 kr till 320 kr/andel från och med januari 2023.

Våra två vindkraftverk har under innevarande år kraftigt ökat i värde tack vare att elpriserna blivit betydligt högre än under åren 2015–2021. Det innebär att andelarna också får ett högre värde och att vi i kommande årsredovisning kommer att skriva upp värdet på våra verk som motsvarar Återköpspriset på 320 kr.

Marknadsvärdet just nu på andelar är sannolikt högre då det kommer många frågor om att få köpa andelar till föreningen. Vi har dock inga andelar till försäljning sedan ett år tillbaka.

Föreningen har en ansträngd kassa och begränsade möjligheter att köpa tillbaka obegränsat antal andelar, vilket innebär att föreningen i dagsläget kan köpa tillbaka maximalt 1000 andelar under 2023.