Avbryt
100% ren el från Telge Energi

Tillverkande industri

Vi erbjuder lösningar speciellt framtaget för företag inom tillverkande industri. Våra rådgivande försäljare ser till att ni får ett elavtal anpassat till er verksamhet och hjälper er med anpassad energieffektivisering, produktion av egen el, rådgivning och mycket mer. 

100% ren el

Vi på Telge Energi säljer bara ren el producerad av solkraft, vindkraft och vattenkraft. För oss är det självklart att satsa på en hållbar värld.

Vi är ett rent elbolag och vi köper bara in el som kommer från förnybara energikällor. När ert företag väljer ett rent elbolag är ni med och bidrar till att öka mängden ren el i systemet, och på så sätt kan den smutstiga elen från kolkraft fasas ut.

Alla bör göra ett aktivt val av elbolag, det gör stor skillnad för klimatet och världen. Ert elbolag köper in elen ni väljer och därför är det viktigt att ni kollar in elmixen och tackar nej till elbolag som erbjuder elavtal som innehåller smutsig el från kolkraft. 

Mina sidor

Alla våra elkunder har tillgång till Mina sidor. På Mina sidor kan ni bland annat följa er elförbrukning och elkostnader, hantera fakturor och administrera ert elavtal. På Mina sidor finns även redovisningen över er solel om ni är solproducenter.

Energieffektivisering

Vi på Telge Energi arbetar för att skapa ett hållbart samhälle. Det gör vi genom att erbjuda våra kunder ren el och genom att hjälpa våra kunder att använda sin energi på ett effektivt sätt.

Energieffektivisering handlar om att optimera företagets drift, inte om dyra investeringar. Ni kan exempelvis spara pengar genom att optimera ventilation och värme i en fastighet. Vi hjälper er med en kartläggning av åtgärder baserat på er verksamhets egna behov.

Klimatsmart belysning

Med LED-belysning kan ni spara upp till 70% energi, det kallar vi klimatsmart belysning. Vi hjälper er att kartlägga ert behov. Med en återbetalningstiden på 1-3 år kan LED-belysning med hög kvalitet sänka era kostnader för energi och underhåll.

Marknadsföring

Vill ni använda era digitala kanaler för att marknadsföra er satsning på miljö och hållbarhet? Vi hjälper er att ta fram bilder och banners till er hemsida eller annat.

Certifikat

När ni tecknar ett elavtal hos oss får ni ett certifikat som visar att ni köper ren el från solkraft, vindkraft och vattenkraft. Certifikatet kan sättas upp i en receptionen eller på annat ställe där era gäster befinner sig. På så sätt kan de se att ni stöttar omställningen till en hållbar värld.

Tilläggstjänster

Svep
för att se fler