Avbryt
Jag håller på att installera solceller

Producera din egen el

Solkraften i våra elavtal köper vi från våra producenter och levereras till ert uttag genom ert vanliga elnät. Förutsättningarna för produktion av solkraft i Sverige är goda och med våra förmånliga producentavtal kan vi vara med och bidra till att solkraften fortsätter att växa i Sverige. Vi hoppas helt enkelt att det ska inspirera fler att producera sin egen el från solkraft.

All vår solkraft kommer från våra elkunder som pruducerar solkraft och tack vare dem kan vi ge erbjuda alla våra elkunder solkraft i alla våra elavtal.

Vem producerar vår solkraft?

Större delen av våra solkraftsproducenter är villaägare som investerat i solcellspaneler. Solcellerna producerar oftast mer el från solkraft än vad du som ägare själv förbrukar och då kan du sälja ditt överskott till oss på Telge Energi. Den elen vi köper av er hamnar sen i våra elavtal och når ut via det vanliga elnätet. Men även ni som företagare kan producera solkraft.

Vilka solcellspaket erbjuds mig som företagare?

För att även företag ska kunna producera egen solkraft har vi tagit fram 4 paket: 25, 50, 75 och 100 kilowatt. Som elproducent hos oss får du ett förmånligt producentavtal där Telge Energi köper eventuellt överskott av solkraft. Om du dock inte känner att något av dessa paket skulle passa ditt företag kan du köpa ett av våra mindre paket. Vi lämnar alltid en specifik offert för att så långt som möjligt anpassa paketet efter era behov och skräddarsyr paketen just för ert företag och era förutsättningar om det behövs.

Är du intresserad av att veta mer om våra solcellspaket fyll i dina uppgifter nedan så kontaktar vi dig. 

Kontakta oss