Telge Energi logotypTelge Energi logotyp
Älv

Ansök om medel från Telge Energis Hållbarhetsfond

Alla elbolag som säljer el märkt med Bra Miljöval måste varje år avsätta medel som ska användas för att bidra till konkret klimat- och miljönytta. På Telge Energi har vi valt att själva förvalta dessa medel i vår Hållbarhetsfond.

Syftet med fonden

Syftet med fonden är att finansiera åtgärder som bidrar till att minska elproduktionens miljöpåverkan i vattendrag eller minskad energianvändning. Projekten ska bidra till konkret miljönytta i form av ökad biologisk mångfald eller energieffektivisering.

Vem kan få bidrag från Hållbarhetsfonden?

Alla företagskunder hos oss på Telge Energi kan ansöka om medel från Hållbarhetsfonden. Om det gäller projekt för energieffektivisering krävs även att ni köper in el märkt Bra Miljöval (ideella föreningar, ekonomiska föreningar, bostadsrättsföreningar och kollektiv kan undantas från detta krav då de inte har samma ekonomiska förutsättningar och i vissa fall inte kan påverka elavtal själva).

Läs mer om vilka riktlinjer som gäller för projekten i detta utdrag från Bra Miljövals kriterier

Hur ansöker man?

Ni ansöker enkelt genom att fylla i blanketten nedan och mejla den till fond@telgeenergi.se.Telge Energi förvaltar pengarna, men det är alltid Naturskyddsföreningen som beviljar eller avslår sökta projekt.

Tänk på att ansöka i god tid innan projektet ska starta!

Ansökningsblankett