Avbryt

Elcertifikat och ursprungsgaranti

Alla som köper el får betala en elcertifikatskostnad per förbrukad kilowattimme (kWh) vilket går till producenter av förnybar energi. Till dig alltså! Du får det för varje 1000 kWh förnybar energi du producerar och just nu är värdet cirka 10 öre per kWh. 

Ansök också om ursprungsgaranti. Elbolag som köper överskottsel behöver detta för att visa att det faktiskt är just solel de säljer vidare till sina kunder. 

Kraven från medarbetarna ökar

En ny undersökning visar också att 85% av Sveriges befolkning vill att deras arbetsgivare minskar sin klimatpåverkan. Solceller hänger alltså ihop med att både behålla och attrahera medarbetare!

Nyligen infördes ett nytt lagkrav på hållbarhetsredovisning, som berör cirka 2 000 av Sveriges största företag. Samtidigt önskar allt fler kunder och intressenter att alla företag ska redovisa hur de arbetar med hållbarhetsfrågor, vilket lett till att företagens frivilliga hållbarhetsredovisningar har ökat.

Produktionsavtal

Den el ni inte använder levereras automatiskt ut på elnätet. Detta kallas för överskottsel – och den kan ni alltså sälja till oss på Telge Energi.

Löpande produktionsavtal: Rörlig ersättning med timspot & UG (Riktpris 35 öre/kWh under 2021)

Bundet produktionsavtal 3 år: Rörlig ersättning med timspot & UG (Riktpris 35 öre/kWh under 2021) + 10 öre/kWh

 

 

Jag hjälper dig med kalkylen

Exakt hur lönsamt är solceller för er, med just era förutsättningar? Det har att göra med flera faktorer, bland annat hur stor takyta (eller markyta) ni har, anläggningens storlek och er elförbrukning. Och glöm inte att även företag kan söka bidrag. Det är på 20% av hela installationen, med andra ord omfattar det både arbetskostnad och material. 

Fyll i intresseanmälan ovan för så hjälper jag er hela vägen.

- Peter, Företagsrådgivare solceller

 

Solceller till bostadsrättsföreningen

Som bostadsrättsförening kommer man långt på ett gott rykte och en bra ekonomi. Därför bör ni investera i solceller:

  • Producera energi helt utan utsläpp och stärk föreningens anseende
  • Bli helt eller delvis självförsörjande
  • Sälj överskottet och få en avkastning upp till 14 procent
  • Nästintill underhållsfritt. Vi hjälper er hela vägen