Avbryt

Byt till 100% förnybart

Vi säljer bara förnybar el producerad av solkraft, vindkraft och vattenkraft. För oss är det en självklar del av ett hållbart företagande. Är det självklart för dig?

Vi säljer bara förnybar el producerad av solkraft, vindkraft och vattenkraft. För oss är det en självklar del av ett hållbart företagande. Är det självklart för dig?


Vi på Telge Energi tror på svenska företags vilja att bidra till ett mer hållbart samhälle. Vi vet att många företag letar efter smidiga lösningar och ett mer hållbart alternativ för sin elförsörjning. Viljan är stark att göra rätt och ställa om till ett långsiktigt företagande, inte minst för att positionera verksamheten för framtiden. De företag som går i täten för omställningen kommer att få ett högt förtroende hos sina kunder, samarbetspartners och medarbetare.


Vi har alltid utmanat etablerade sätt att tänka och göra. Som Sveriges högst ansedda elbolag känner vi ett ansvar för landets framtid. Det ska vara enkelt att välja förnybart och vi har erfarenheten, kunskapen och drivet att hjälpa företag i omställningen att bli mer hållbara. Tillsammans gör vi svenska företag mer hållbara och Sverige till en förebild inom hållbarhet!

Ta kontakt med en av våra företagsexperter

Hur kan ditt företag bli mer hållbart?

Vi vill göra Sveriges företag mer hållbara

Högst ansedda energibolag 2019


• Att många människor ska få möjlighet att ladda elbilen på sitt jobb, vid sitt hem och i den offentliga miljön så att vi kan sluta med förbränningsmotorer och minska koldioxidutsläppen


• Att alla som någonsin använder el effektiviserar sin energiförbrukning, vi måste krama ur så mycket vi kan ur varje producerad kilowattimme


• Att företagen blir bättre på att tillvarata energin från solen och därmed puttar ut fossila källor


• Att det blir enkelt att leda ett hållbart företag, det är det ohållbara som ska vara svårt.

Groda som sväljer en oljeplattform Starta video

Vi har länge tagit fajten för miljön

Först sänkte vi priset och sen övergav vi all smuts-el från fossila bränslen. Tillsammans gör vi företag mer hållbara och Sverige till en förebild inom hållbarhet. Kan vi räkna med ditt företag?

Inspiration från Telge Energi

Kontakta en företagsexpert