,

Del 1 - Speedgroup

Visst finns det företag som bryr sig om miljön. Nordens största takinstallation av solceller är företaget SpeedGroups senaste satsning för att nå målet att vara helt CO2-neutrala år 2025. Ytan räcker till att täcka både huvudlagrets behov av energi – och bidra med solel till närsamhället.

Det ger oss ett unikt säljargument – och en bra känsla i magen, säger Per Jonasson, CFO SpeedGroup.

Solen reflekteras majestätiskt i Viaredssjön, fyra kilometer väster om Borås. En skog och ett längre stenkast därifrån, breder en stor betongbyggnad ut sig över grönglänsande gräsmattor. Byggnaden är företaget Speed Groups lager i Viared, ett företag som erbjuder hållbar logistik och rekrytering med kontor och lager i Borås, Göteborg och Stockholm. Det går inte att se från marken, men på byggnadens ovansida finns Nordens största takinstallation av solceller. Ytan som omfattar 60 000 kvadratmeter beräknas producera 4 gigawattimmar förnybar el per år. Elen från förnybara källor räcker till att täcka både fastighetens egna behov av energi och bidrar dessutom med solel till närsamhället där 2,6 miljoner kilowattimmar går rakt ut i elnätet.

”Ett unikt säljargument”

– Det är ett omfattande initiativ som möjliggjorts tillsammans med Telge Energi. I en omvärld där hållbarhet blir alltmer viktigt för våra nuvarande och blivande kunder ger det oss ett unikt säljargument. Och såklart en bra känsla i magen som medarbetare och medmänniskor, säger Per Jonasson, CFO SpeedGroup.

SpeedGroup har varit kunder hos Telge Energi sedan 2018. Elavtalet gick från början ut på att Telge Energi levererade förnybar el till företaget. Idag har man utvecklat samarbetet som även innefattar ett elproduktionsavtal, där Telge Energi köper överskottsel som genereras från SpeedGroups egna soltaksanläggning. Att valet föll på just Telge Energi som partner när nytt elavtal skulle upphandlas baserades på flera kontrollpunkter, där den absolut viktigaste var att ha en elleverantör som, precis som SpeedGroup, värdesätter hållbarhet högt och som lever den visionen fullt ut.

Resultatet överträffat förväntningarna

- Förutom proffsig och tillgänglig service och ett bra avtal, föll valet på Telge Energi eftersom man enbart säljer energi från förnybara källor. Våra kunder ställer höga krav på oss när det gäller hållbarhet och eftersom vi inte vill förknippas med fossila bränslen kan vår elleverantör inte göra det heller. Och det inte ens på minsta micronivå, säger Per Jonasson.

De senaste två åren beskriver han som präglade av lönsam tillväxt och ett stort fokus på att vidareutveckla företaget för en fortsatt hållbar tillväxt. Och resultatet är tydligt. En klimatinventering från 2020 visade att SpeedGroup hade en CO2-påverkan om 1974 ton.

Genom flertalet initiativ, där just solceller på lagertaket varit en viktig del, har resultatet överträffat förväntningarna: målsättningen för 2021 på 1700 ton, landade tillslut på 1 251 ton. Något som innebär att SpeedGroup har goda förutsättningar att nå det övergripande målet: att vara helt CO2-neutrala till 2025. Valet att bry sig om miljön, har även resulterat i positiva siffror rent ekonomiskt för företaget. SpeedGroup har stärkt positionen hos befintliga kunder i industrisegmentet och tagit marknadsandelar inom både den lokala bemanningsmarknaden i Sjuhärad samt bokdistribution– då man lagerhåller och distribuerar böcker åt förlag.

”Tillväxt på 50 procent”

– De nya affärerna har dessutom gett en total tillväxt på cirka 50 procent. Jag känner mig otroligt stolt över denna resa och att jag får möjlighet att jobba på ett företag där miljö, medarbetare och samhälle samt ansvarsfullt företagande är genuint menat och integrerat i allt vi gör. Och som dessutom ger oss ett kraftfullt verktyg för att attrahera nya kunder och ny kompetens, säger Per Jonasson.

Framöver ska SpeedGroup fortsätta att jobba efter den strategiska plan man satt för de kommande åren med fokus på lönsam tillväxt, ökad effektivitet, bättre kvalitet och stolta medarbetare. En del i ledet är att installera soltak tillsammans med hyresvärdarna även på företagets anläggningar i Göteborg och Stockholm.

Var ser ni er om 10 år?

- Det är vår skyldighet att både som individer och företag ta ansvar och skapa den framtid vi själva skulle vilja leva i. Därför är vårt mål att driva alla våra anläggningar genom förnybara energikällor och levererar ett värde till våra intressenter; våra kunder, medarbetare, leverantörer, våra ägare och inte minst till samhället, avslutar Per Jonasson.

Fotograf: Evelina Carborn

5 tips: Så kan ditt företag tjäna på egna solceller

 1. Ökad andel självförsörjning

  Med egen producerad sol-el ökar ditt företags andel av självförsörjning, samtidigt som behovet av att köpa el minskar- och kostnaderna med dem.
 2. Försäljning av överskottsel

  Den el ditt företag inte använder själva går att sälja vidare till andra aktörer ut på elnätet. Något som går att tjäna pengar på, inte minst när elpriset är högt.
 3. Gratis el efter avskrivningstiden

  Avskrivningstiden, dvs tiden då solcellsanläggningen betalat tillbaka det den kostat, är idag cirka 8-12 år. Efter denna är sol-elen så gott som gratis för ditt företag.
 4. Ökat värde på fastigheten

  Att sätta solceller på taket ökar värdet på fastigheten, snitt med hela 14 procent. Något som är lönsamt för ditt företag på sikt.
 5. Bra miljöval, bra för varumärket

  Solceller har en garanterad livslängd på 25-30 år, vilket innebär förnybar energi under en lång tid. Något som är smart både för miljön och ditt varumärke.