Avbryt

Välj elavtal

Vi hjälper ditt företag att hitta rätt elavtal. Oavsett elavtal får du el från 100% förnybara källor och är med och gör svenska företag mer hållbara.

Vi hjälper ditt företag att hitta rätt elavtal. Oavsett elavtal får du el från 100% förnybara källor och är med och gör svenska företag mer hållbara.

Våra elavtal

Rörligt elavtal

Rörligt elavtal - månadsmedelvärde

 

Ett rörligt elavtal är det billigaste alternativet i det långa loppet. Välj vårt rörliga elavtal om ditt företag inte är känsligt för svängningar på elmarknaden.

Rörligt elavtal med månadsmedelvärde passar bäst för företag som:

 • vill få det bästa priset i långa loppet
 • kan hantera en tillfällig prishöjning

Om ditt företag har en jämn förbrukning och klarar av tillfälliga elpristoppar så är detta rätt elavtal för er. Elpriset i vårt rörliga elavtal följer utvecklingen på elbörsen Nordpool, och på lång sikt är ett rörligt elavtal är det billigaste alternativet.

Rörligt elavtal

Rörligt elavtal - timmätning

 

Rörligt elavtal med timmätning innebär att ditt företag betalar elen per timme. Ett bra alternativ som är det billigaste elavtalet i det långa loppet.

Rörligt elavtal med timmätning passar bäst för företag som:

 • vill få det bästa priset i långa loppet
 • har en ekonomi som klarar en tillfällig prishöjning
 • har hög elförbrukning under låglasttid

Ett rörligt elavtal med timmätning är bra för företag som förbrukar mest el nattetid, mellan kl 23.00-06.00. Med det rörliga elavtalet följer ert elpris utvecklingen på elbörsen Nordpool. Er elanvändning och elpriset avläses varje timme.

Månadsavgift, inköpsavgift samt kostnad för elcertifikat tillkommer. Rörligt elavtal har 1 månads uppsägningstid. Ni kan när som helst byta till något av våra andra elavtal.

Portfölj

Portfölj 2 år

 

Flerbolagsportfölj innebär att vi köper in er el i förskott, när priset är som mest fördelaktigt. Det gör det enkelt för er att planera in er kostnad för el och ger bättre förutsättningar för en långsiktig affärsplanering.

En Flerbolagsportfölj passar bäst för företag som:

 • vill undvika stora svängningar i elpriset
 • vill ha bättre möjligheter för en långsiktig affärsplanering
 • själva vill slippa bevaka elbörsen Nordpool

I en Flerbolagsportfölj kan elpriset variera något. Eftersom en förvaltare bevakar elbörsen Nordpool åt er får ni ett bra elpris per kilowattimme. Elpriset i våra flerbolagsportföljer brukar ligga mellan det rörliga och fasta elpriset.

En månadsavgift samt förvaltningskostnader för elcertifikat och portfölj tillkommer. Avtalsperioden för Flerbolagsportfölj förlängs automatiskt om uppsägning inte sker senast 1 år innan avtalet går ut.

Vinteravtal

Vinteravtal företag

 

Med ett vinteravtal har du fast elpris vintertid och rörligt elpris resten av året. Inte konstigt att det är ett av våra mest populära elavtal. Självklart med hållbar el från sol, vind och vatten.
 
Vinteravtalet passar bäst för företag som:
 • Har högre förbrukning under vintern eller är orolig för kalla vintrar med högre elpriser
 • Vill ha fördelarna med rörligt elpris och fast elpris när du behöver det som bäst
 • Vill vara skyddad mot toppar i elpriset
Vinteravtalet innebär att du betalar ett fast elpris under de kalla vintermånaderna december-mars och ett rörligt elpris resten av året. Du kan välja att ha ett fast elavtal som löper under ett, två eller tre år. Fler och fler av våra kunder ser fördelen med ett Vinteravtal och det är idag ett populärt val för de med lite högre förbrukning under vintern.
Fast elavtal

Fast elavtal företag

 

Med Fast elavtal betalar ert företag ett fast pris. Ni betalar ett och samma pris per under hela avtalsperioden och slipper oroa er för svängningar på̊ elbörsen.

Fast elavtal passar bäst för företag som:

 • har hög elförbrukning
 • vill undvika svängningar i elpriset
 • vill ha full kontroll över elräkningen

Välj det här elavtalet om ditt företag behöver förbruka mycket el och vill ha kontroll över elräkningen. Fast elavtal företag innebär att elpriset i elavtalet är oförändrat under hela perioden, oavsett vad som händer på elbörsen Nordpool. Med ett fast elpris är ditt företag skyddat mot eventuella pristoppar så ni betalar ett och samma elpris under hela avtalsperioden.

Elcertifikat ingår i ett Fast elavtal företag. En månadsavgift tillkommer. Elavtalet kan tecknas på 1-3 år.

Kontakta en företagsexpert