Avbryt

Hitta rätt elavtal till ditt företag

Vi hjälper ditt företag att hitta rätt elavtal. Oavsett elavtal får du alltid el från 100% förnybara energikällor.

 

Rörligt elavtal

Rörligt elavtal passar bäst för företag som:

  vill få det bästa priset i långa loppet

  kan hantera en tillfällig prishöjning

Välj mellan månadsmedelvärde eller timmätning.

Månadsavgift, inköpsavgift samt kostnad för elcertifikat tillkommer. Rörligt elavtal har 1 månads uppsägningstid. Ni kan när som helst byta till något av våra andra elavtal.

 

Portfölj 2 år

En Flerbolagsportfölj passar bäst för företag som:

  vill undvika stora svängningar i elpriset

  vill ha bättre möjligheter för en långsiktig affärsplanering

I en Flerbolagsportfölj kan elpriset variera något. Eftersom en förvaltare bevakar elbörsen åt er får ni ett bra elpris per kilowattimme.

Månadsavgift samt förvaltningskostnader för elcertifikat och portfölj tillkommer. Avtalsperioden förlängs automatiskt om uppsägning inte sker senast 1 år innan avtalet går ut.

 

Fast elavtal

Fast elavtal passar bäst för företag som:

  har hög elförbrukning

  vill undvika svängningar i elpriset

Fast elavtal företag innebär att elpriset i elavtalet är oförändrat under hela perioden, oavsett vad som händer på elbörsen Nordpool. Med ett fast elpris är ditt företag skyddat mot eventuella pristoppar så ni betalar ett och samma elpris under hela avtalsperioden.

Elcertifikat ingår i ett Fast elavtal företag. En månadsavgift tillkommer. Elavtalet kan tecknas på 1 år.

 

Vinteravtal

Vinteravtalet passar bäst för företag som:

  Har högre förbrukning under vintern eller är orolig för kalla vintrar med högre elpriser

  Vill ha fördelarna med rörligt elpris och fast elpris när du behöver det som bäst

  Vill vara skyddad mot toppar i elpriset

Vinteravtalet innebär att du betalar ett fast elpris under de kalla vintermånaderna december-mars och ett rörligt elpris resten av året. Du kan välja att ha ett fast elavtal som löper under ett år. Fler och fler av våra kunder ser fördelen med ett Vinteravtal och det är idag ett populärt val för de med lite högre förbrukning under vintern.