,

Rörligt avtal löpande

Rörligt avtal löpande passar bäst för företag som:

  vill få det bästa priset i långa loppet

  kan hantera en tillfällig prishöjning

Rörligt avtal löpande har 1 månads uppsägningstid. 

Rörligt elavtal + vinterpris

Rörligt avtal med vinterpris passar bäst för er som:

  vill ha ett fast och förutsägbart elpris under vintermånaderna

  vill kunna dra nytta av det rörliga elpriset under resterande månader, då priset historiskt är lägre

Bindningstid till 31 mars 2024, därefter ingen bidnings- eller uppsägningstid.

Flerbolagsportfölj

En Flerbolagsportfölj passar bäst för företag som:

  vill undvika stora svängningar i elpriset

  vill ha bättre möjligheter för en långsiktig affärsplanering

Elpriset i Flerbolagsportföljen ändras från månad till månad men eftersom våra förvaltare prissäkrar elen långsiktigt får ni ett stabilt och förutsägbart pris.

Avtalet gäller tills vidare med 12 kalendermånaders uppsägningstid.

Läs mer om Flerbolagsportföljen

Erbjudande till dina anställda

Som företagskund hos oss får du och dina anställda alltid vårt bästa erbjudande: Rörligt elavtal utan påslag där ni får halva priset på den fasta avgiften - för alltid*.

* Gäller så länge du är kund och är kvar på samma avtal.

Ta mig till erbjudandet