Avbryt

Byt till 100% förnybar el

Vi säljer bara förnybar el producerad av solkraft, vindkraft och vattenkraft. För oss är det en självklar del av ett hållbart företagande. Är det självklart för ert företag?

Byt till 100% förnybar el

Vi säljer bara förnybar el producerad av solkraft, vindkraft och vattenkraft. För oss är det en självklar del av ett hållbart företagande. Är det självklart för ert företag?


Den billigaste elen är den som inte förbrukas. Läcker du pengar på grund av ineffektiva energikällor? Låt oss hjälpa dig att kartlägga din energiförbrukning för att minska kostnader och bli mer hållbar.

Vi och vår samarbetspartner Greencon analyserar din verksamhets energianvändning och erbjuder åtgärder baserat på vad kartläggningen kom fram till. Energieffektivisering handlar om att optimera företagets drift, inte om dyra investeringar. Du kan exempelvis spara pengar genom att optimera ventilation och värme i en fastighet. Att bli hållbar innebär att alla som någonsin använder el kramar ur så mycket de kan ur varje producerad kilowattimme.

Det här ingår i en energikartläggning

  • Upprättande av statistik och utarbetning av nyckeltal.
  • Kontroll av det totala eleffektuttaget utifrån timvärden från nätägaren.

Besiktning av:

  • Värmesystemets status och funktion utifrån effektivitet och inställda driftstrategier för värmesystemet. Kontroll av installerade radiatorer, termostatventiler med mera.
  • Ventilationssystemens status och funktion med avseende på eleffektuttag, flöden, inställda driftstrategier och temperaturverkningsgrad för eventuella värmeåtervinningssystem.
  • Byggnadens klimatskal.
Läs mer om vad som ingår Stäng
Ta kontakt med en av våra företagsexperter

Hur kan ditt företag bli mer hållbart?

Våra klimatlöften

Min elförbrukning

För att minska påverkan på klimat och miljön är det viktigt att alla effektiviserar sin energiförbrukning. Vi hjälper företag att krama ur så mycket som möjligt ur varje producerad kilowattimme genom en energianalys av verksamheten.

Företag

Vi tror på företagens vilja att bidra till ett mer hållbart samhälle. Det ska vara enkelt att driva ett hållbart företag. Därför gör vi det lätt att välja förnybara energikällor och avdramatisera frågor om krångliga elavtal.

Solproducent

Vi vill att fler tar tillvara energin från solen och fasa ut fossila källor. Vi har snart tio års gedigen erfarenhet och kunskap inom solelsproduktion. Att investera i solceller med oss är enkelt och tryggt.

Groda som sväljer en oljeplattform Starta video

Vi har länge tagit fajten för miljön

Först sänkte vi priserna, sen kämpade vi mot kolkraften. Nu tar vi nästa kliv och gör det möjligt för människor och företag att agera hållbart. Kan vi räkna med ditt företag?

Kontakta en företagsexpert

Här kan du läsa mer om hur vi hanterar dina personuppgifter

Inspiration om hållbart företagande