Telge Energi logotypTelge Energi logotyp
Hand smeker solpaneler. Solen skiner från sidan
Produktionsavtal

Sälj ert överskott

Har ni solceller så kan ni sälja ert överskott av solel till oss. Vi har två olika produktionsavtal beroende på hur stor er solcellsanläggning är.

  • Mikroproducent, max 43,5 kW
  • Småskalig elproduktion, överstiger 43,5 kW

Sälj ert överskott av solel till oss

Har ert företag investerat i solceller som producerar mer än ni själva förbrukar? Grattis – då kan ni enkelt sälja er överskottsel till oss! Här förklarar vi hur det går till.

Vi har två olika produktionsavtal beroende på hur stor er solcellsanläggning är. Om ni har en anläggning på max 43,5 kW räknas ni som mikroproducenter. Om ni i stället har en anläggning som överstiger 43,5 kW räknas ni som småskaliga elproducenter. 

Vårt erbjudande för mikroproducenter:

  • Ersättning enligt spotpriset per timme
  • Inga avgifter tillkommer
  • Ingen bindningstid

Vårt erbjudande för småskalig elproduktion:

  • Ersättning enligt spotpriset per timme
  • Låg handelsavgift
  • Ingen bindningstid

Handelsavgiften ligger för närvarande på 2,3 öre/kWh (2023).

För att kunna teckna produktionsavtal behöver ni vara elavtalskund hos oss. Om ni inte redan har elavtal hos Telge Energi, kontakta en av våra företagssäljare så hjälper vi er med det!

Vi köper era ursprungsgarantier

Ursprungsgarantier är en elektronisk handling som styrker elens ursprung. När ert företag matar ut överskottsel på nätet har ni rätt till tilldelning av ursprungsgarantier. Syftet med ursprungsgarantier är att slutkunden som använder producerad el får kunskap om var elen kommer ifrån. Varje producerad megawattimme (MWh) el ger en ursprungsgaranti som vi gärna köper av er. Ersättningen motsvarar 10 kronor/UG.

För att få tilldelning av ursprungsgarantier behöver ni ett Cesarkonto hos Energimyndigheten och från och med 1 januari 2024 införs en årsavgift på 200 kr för att inneha ett konto. Därför rekommenderar vi att du pratar med en av våra säljare för att först stämma av om det kommer vara lönsamt för er att få tilldelning och sälja ursprungsgarantier.