Avbryt

Varför du ska välja Telge Energi?

Telge Energi är ett elbolag för dig som vill vara 100% säker på att din el är 100% ren. Vår tanke är att alla kunder ska känna sig delaktiga i arbetetet med att skapa en mer hållbar värld. 

Varför Telge Energi?

Att välja Telge Energi som elleverantör är ett sätt att tydligt visa att du bryr dig om en hållbar värld. All el från oss kommer från solkraft, vindkraft eller vattenkraft. Men vi nöjer oss inte med att bara erbjuda en 100 % klimatsmart lösning till våra kunder. Vi arbetar också ständigt med att förändra elbranschen och driva den mot 100 % förnybar energi - 100% engagemang för en framtid med ren el!

Mer än ren el

Som elkund på Telge Energi får du mer än bara ren el. Du får också en samarbetspartner och elleverantör som aktivt arbetar med att förändra hela elbranschen. Du får även möjlighet att köpa vindandelar i våra vindkraftverk och kan skaffa solceller för att producera din egen solel. 

Alla våra kunder får givetvis också tillgång till hjälp från vår kundservice och en elfaktura som ger dig en god överblick av din elförbrukning och elkostnad.