Avbryt

Ren el – en självklarhet hos Telge Energi

En av de viktigaste insatserna vi kan göra för klimatet är att välja ren el. När du gör valet att som företagare använda ren el betyder det att verksamheten uteslutande använder el som är 100 % förnybar. På Telge Energi säljer vi endast förnybar el som kommer från solkraft, vindkraft och vattenkraft. 

Tillsammans gör vi skillnad

Vi vill att fler människor ska välja ren el och hjälpa till att tillsammans minska vår negativa klimatpåverkan. Vi har ju trots allt bara en jord och den måste vi värna om. Genom att välja Telge Energi gör du ett klimatmedvetet val som vi alla tjänar på.

Leta efter ursprungsmärkt el

Många elbolag pratar om sitt klimatarbete, men det är inte tillräckligt många som faktiskt använder sig av ren el. För att vara säker på att du köper el från förnybara energikällor ska du leta efter ursprungsmärkt el. Det är en garanti från Svenska Kraftnät som försäkrar att din el kommer från solkraft, vindkraft och vattenkraft.

Ett elbolag som kämpar för klimatet

Att välja ren el skapar dessutom en snöbollseffekt. Ju fler som använder det, desto mer påverkar man utbyggnaden av förnybara energikällor och fasar ut användandet av kolkraft och olja.

Så, vill ni vara en del av en rörelse som arbetar för klimatet och kämpar mot utsläpp av växthusgaser? Då ska ni välja ett elbolag där ren el är en självklarhet. Ni ska helt enkelt välja Telge Energi.